Stor tilvekst siste seks månedene

Det er ikke ukjent at interessen for bitcoin og ulike kryptovalutaer svinger over tid. I retrospekt har det vært to magre år etter den kraftige opptur i slutten av 2017, men nå er interessen tilbake. Det merker Kaupang Krypto på tilveksten av nye kunder, antall ordre og størrelsen på transaksjonene. Daglig Leder Nikolai Gobel kan fortelle at gjennom de seks første månedene av året hadde de følgende vekst. 

  • Tredoblet antall brukere
  • Gjennomsnittlig månedlig vekst i antall ordre er på 39%
  • Gjennomsnittlig månedlig vekst i ordrevolum er på 236%!

Det store spørsmålet tradere og sparere stiller seg nå, er hvorvidt prisoppgangen i Bitcoin kan vare eller nærmer oss et metningspunkt.

Hva driver prisen opp?

Da kan det være lurt å se på hva som driver interessen og prisoppgangen i denne omgang. 

  • Store institusjoner og banker er på vei inn. For eksempel har Kryptografen tidligere skrevet en artikkel om Goldman Sachs sin satsning på egen kryptovaluta, samt JP Morgans blokkjede satsning Quorum, og alle de store custody løsningene som er på vei til markedet fra banker som Standard Chartered og Nomura.
  • VISA vil tilby kryptovaluta til sine kunder. VISA har med sine over 61 millioner betalingspunkter nå uttalt at de skal begynne å ta i mot betaling i Bitcoin, Ethereum og Ripple. I tillegg vil de se på stablecoins som Tether, som en nyskapende og innovativ betalingsmåte som har gitt forbrukerne mange fordeler, samtidig som den opplever stor vekst den siste tiden. 
  • De store selskapene  CashApp, Square og Robinhood tok skrittet tidlig, og opplever en kraftig inntektsvekst på kryptovaluta. Robinhood plattformen opplever spesielt stor interesse, med over $800 millioner i innskudd til kryptovaluta siden Mai. Robinhood lokket til seg brukere med pent design, enkel innmelding, og trading uten kurtasje. Dette betyr at brukere enkelt kan kjøpe og selge nesten alt av kryptovaluta på plattformen. Robinhood rapporterer om over 13 millioner brukere – men får også kritikk for å oppfordre til og muliggjøre trades med høy risiko i andre markeder. 
  • Grayscale rapporterer om sin største kvartalsmessige kapitalinnstrømming til blant annet Bitcoin fondet sitt på over $900 millioner i Q1. Dette fører til en total inntjening på over $1 milliard de siste 12 månedene for selskapet. Størst interesse er det for Grayscales flaggskip, Bitcoin-fondet, men nå øker interessen for Ethereum fondet også.
  • Bitcoin har brutt viktige motstandsnivåer på $11,000 og $11,500. Motstandsnivået på $11,500 har vært tøff helt tilbake til 2018. Klarer Bitcoin å stabilisere seg over $12,000, mener mange chartister at $14,000 er det nye motstandsnivået. Fortsetter Bitcoin å bryte disse nivåene, vil dette være en god indikator på fortsettelse av oppgangen som har funnet sted de siste månedene
  • Reguleringer er på plass, og da ble det stuerent for gründere og investorer å satse på denne industrien. Finanstilsynet har godkjent flere kryptobørser grunnet nye regler som nedlegger påbud om å vite hvem som setter inn og tar ut verdier. Det gjør at kryptoindustrien oppfyller EU sine krav til AML (anti money laundering) direktivet.

Kjøp Bitcoin trygt med norske kroner

Kaupang Krypto er en slik aktør, som har satset på norske bitcoin kunder, og har de riktige tillatelsene. De har vist en tredobling av antall brukere over de siste seks månedene, samt en gjennomsnittlig månedlig vekst i antall ordre og ordrevolum på henholdsvis 39% og 236%.

Spørsmålet gjenstår da om denne trenden kommer til å vare, eller om Bitcoin kommer til å oppleve samme nedgangsperiode som det gjorde etter boomen mot slutten av 2017.

Tatt de forskjellige prisdriverne i betraktning, er det denne gangen bedre duket for en varig opptur. Gitt de nye reguleringene og medfølgende godkjennelsene av mange flere kryptobørser fra finanstilsynet, som legitimerer markedet og samtidig fjerner risiko for å bli lurt.

Kryptografen nyhetsbrev