Hver tirsdag publiserer Arcane Research en markedsoppdatering hvor vi går i dybden på den siste ukens hendelser i bitcoin og kryptosektoren generelt. I disse ukesrapportene trekker vi frem det vi mener er de mest relevante hendelsene i markedet, og legger det hele frem på en fordøyelig såvel som fornøyelig måte.

Dette innlegget er en kortfattet oppsummering av ukesrapporten, hvor jeg supplererer med noen tanker og refleksjoner om temaer jeg finner særlig interessant fra uken som har gått. Om dere har noen innspill, spørsmål, eller rett og slett bare ønsker å ta kontakt kan Arcane Research nås på Twitter (@ArcaneResearch), mens undertegnede kan nås på (@VetleLunde).

Den siste uken har bydd på et aldri så lite styrketegn fra bitcoin. Nyhestflowen har vært overveiende positiv. Med unnfangelsen av den første bitcoin-stat, har Lightning Network havnet på manges lepper. Videre har Michael Saylor og MicroStrategy begynt en enda dypere ferd inn i bitcoin (om det i det hele tatt var mulig), mens Paul Tudor Jones i går bekreftet at han fortsatt var interessert i å holde en signifikant allokering i bitcoin (5%). I derivatmarkedet har det vært få bevegelser de siste ukene, og mye tyder på at iveren etter å longe bitcoin med giring har stilnet som føle av de tunge dagene i mai.

Vi dekket dette og mer i denne ukens rapport. Den kan dere lese i sin helhet her.

MicroStrategy henter fiat i obligasjonsmarkedet og konverterer det til bitcoin

MicroStrategy gjennomfører i disse dager sin tredje runde med dollarhenting i obligasjonsmarkedet med formål om å kjøpe mer bitcoin. Disse rundene er svært fascinerende å bivåne.

For det første, er det forfriskende å se et børsnotert selskap som låner penger for å kjøpe bitcoin fremfor å gjøre lån med hensikt i å støttekjøpe egne aksjer eller betale utbytte.

For det andre, er det vanvittig å se hvor mye penger som hentes for disse bitcoinkjøpene. Over 2 milliarder dollar har nå blitt hentet av MicroStrategy med formål om å kjøpe bitcoin.

For det tredje, ser vi rundene utarte seg i realtid og har handlingsrom og mulighet til å frontrunne MicroStrategy og Saylor i sine kjøp.

Dette skyldes at MicroStrategy er nødt til å både offentliggjøre utstedelsen av obligasjonene og intensjonen bak dem, i tillegg til å offentliggjøre når de er fulltegnet og dermed når selskapet har mottatt pengene de skal plassere i bitcoin. Denne prosessen tar dager å gjennomføre, og markedsaktører har gode muligheter til å komme i forkant av MicroStrategy’s kjøp. I den anledning ville vi i denne ukens rapport se tilbake på de foregående obligasjonsrundene til MicroStrategy og hvordan bitcoin reagerte i de ulike fasene.

Round one – Den første av sitt slag

Den første obligasjonsrunden tok snaue fire dager fra offentliggjøring av obligasjonsutstedelsen var gitt, til obligasjonene var fulltegnet (og vel så det). Fra obligasjonene var fulltegnet og frem til MicroStrategy offentliggjorde at de var ferdiglastet i bitcoin tok det ti dager. I mellomtiden steg bitcoin fra $18,500 til $23,000. Sannsynligvis bidro MicroStrategy sitt kjøp av 29,646 bitcoins godt til denne oppturen. MicroStrategy kjøpte disse bitcoinsene til en snittpris på $21,925.

Round two – Milliarden

Den andre obligasjonsrunden tok tre dager å gjennomføre fra offentliggjøring til obligasjonene var fulltegnet (og vel så det). På tross av at denne obligasjonsrunden bikket milliarden, gikk bitcoinkjøpet mer snarlig denne runden enn den foregående. Fem dager tok det fra obligasjonsrunden var fulltegnet til MicroStrategy var ferdiglastet i bitcoin. Denne gangen opptrådde bitcoinprisen ulikt den foregående runden. Fra obligasjonsnyheten ble kjent og innen MicroStrategy hadde offentliggjort at de var fulltegned steg bitcoin forbi $50,000 (for første gang) til nærmere $54,000 ved offentliggjøring av fullført utstedelse. Bitcoin toppet senere ut over $58,000 i god tid før MicroStrategy var ferdige med sitt kjøp av 19,452 bitcoins til en snittpris på $52,765.

Innen runde 2 var ferdig hadde altså MicroStrategy kjøpt bitcoin til en snittpris som var lavere en bitcoin-prisen da de var klare å gjennomføre sitt storkjøp. Hva kan dette skyldes?

Det kan se ut til at andre tradere forsøkte å frontrunne MicroStrategy i påvente av deres kjøp i obligasjonsfasen. Når du vet at et stort kjøpspress kommer, kan det alltid være en god idé å være i forkant. Prisfallet mens MicroStrategy gjennomførte sitt storkjøp kan skyldes at andre større aktører ønsket å realisere gevinst. Med kjøpspresset fra MicroStrategy var dette en god timing for å gjennomføre tilsvarende nedsalg støttet av god likviditet.

I tillegg må vi huske at markedet er betydelig større enn bare MicroStrategy. I februar var markedet grepet av Musk eufori og alskens galskap. Isolert er det spennende å studere MicroStrategy’s obligasjonsrunder, men vi må passe oss for å ikke se oss blind på det faktum at markedet er sammensatt av millioner av mennesker, vurderinger og nyanser.

Round three – Nå

Den inneværende obligasjonsrunden har hittil vært noe tregere enn de foregående. Syv dager tok det fra obligasjonene ar offentliggjort til de var fulltegnet. Det hersket mer usikkerhet i markedet denne gangen. På Twitter verserte det rykter om at MicroStrategy hadde problemer med å få fulltegnet disse obligasjonene, i tillegg var de ulikt strukturert enn de foregående som følge av at de ikke var konvertible.

Det skulle dog ikke ta mer enn et litt langt døgn for å slå hull på disse ryktene. MicroStrategy annonserte at obligasjonene nok en gang ble møtt med stor interesse og økte obligasjonslånet fra $400 millioner til $500 millioner.

Fra MicroStrategy annonserte prisingen og frem til obligasjonene var fulltegnet steg bitcoin fra $33,000 til $40,000 dollar. Ser vi igjen konturene av frontrunning før Saylors kjøp? Og vil vi igjen kunne se at noen utnytter kjøpspresset som ulmer i markedet nå til å gjennomføre et større nedsalg?

Lightning, El Salvador og Nigeria

Videre i denne ukens rapport dekket vi den yrende veksten på Lightning Network og knyttet det til El Salvadors entré. Vi viste også at utbredelsen av bitcoin i Nigeria er sterk og at handelsvolumet i bitcoin tikker oppover igjen etter å ha trendet tungt nedover den siste måneden.

Ta en titt her om du vil holde deg oppdatert på de overnevnte casene og mer.

Veien videre

Derivatmarkedet fremstår som ubeslutsomt for øyeblikket og det er god balanse mellom shortere og longs, tilsynliggjort ved lav funding rate og lav basis. Enkelte momenter kan påvirke det korte bildet. To momenter som er verdt å merke seg er Jerome Powells konferanse onsdag ettermiddag (16. juni) og SECs respons på de mange ETF-søknadene som er ventet å komme på torsdag (17. juni).

Uansett utfall, husk at det til syvende og sist handler om å stacke sats og å utøve måtehold!

Kryptografen nyhetsbrev