Annonsere

Produkter

Vi lager tilpassede kampanjer basert på ditt behov og kravspesifikasjoner. Våre produkter inkluderer, men er ikke begrenset til:

Merk – Vi legger alle sponsede / betalte artikler under «Partnerinnhold» kategorien.

Hvorfor annonsere hos Kryptografen?

Når du annonserer oss hos konverterer du lesere til brukere, øker merke- produktkjennskapen og blidrar til å skape kvalitetsjournalistikk innen krypto og blokkjeder.

Vi har bygget et relevant publikum som er interessert i krypto, trading og teknologisk innovasjon. Dette har gitt oss god brukerdata på en attraktiv lesergruppe. Som annonsør vil du derfor kunne treffe riktig målgruppe med et effektivt- og konverterende budskap.

Hvordan annonsere?

Send oss en forespørsel på: [email protected]