Bank of America spår strålende Solana-fremtid

Kryptostrategen Alkesh Shah hos Bank of America (BofA) spår en strålende fremtid for Solana (SOL)

Kryptovaluta inntar markedet for karbonkreditter

Omsetningen av karbonkreditter har økt betydelig de siste årene. Prisene har doblet seg og kvotene handles for milliardbeløp i et fragmentert marked. Nå har kryptovaluta gjort sitt inntog.

Nå er det mulig å donere kryptovaluta til bistandsprosjekter

Et samarbeid mellom Gieffektivt.no, Arcane Crypto og Kaupang har som mål å gjøre det enklere å donere kryptovaluta til bistand.

USA – Yellen ber om strengere regulering av stablecoins

Yellen ber om at stablecoin utstedere reguleres som vanlige banker – med egne forsikringskrav for å motvirke systemisk risiko.