Norge som datasenternasjon, nesten

Utgreiinga frå Skattedirektoratet som ligg til grunn for forslaget om full el-avgift for sikring av opne blokkjeder, er mangelfull og viser ei manglande forståing av teknologien.

«Blokkjede, ikkje Bitcoin»?

For å forstå blokkjedeteknolgien, må du forstå Bitcoin. Høgskulen på Vestlandet har eit kurs om begge delar.

Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Proof

Bitcoin var ein revolusjon på 9 sider. Men revolusjonen var ikkje blokkjedeteknologien i seg sjølv, men konsensusmodellen.

7 myter om Bitcoin

Ny teknologi treng tid for å bli forstått. Teknologi som bryt kraftig med eksisterande teknologi, treng endå lenger tid og er utsett for mistydingar og feilaktige påstandar. Her er 7 vanlege myter om Bitcoin.

Blokkjedesikring, ikkje bitcoinutvinning!

Det er lett å skapa moralsk forarging over at store mengder energi blir brukt til å framstilla ein digital valuta. Men energibruken i Bitcoin og tilsvarande kryptovalutaer er ikkje for å utvinna ny valuta, men for å sikra blokkjeda.