Bitcoin som vern mot inflasjon

Den reelle situasjonen er at Bitcoin er deflatorisk sidan kjøpekrafta har auka år for år, skriver Svein Ølnes.

Offentleg nøkkel som lokkemat

Er Bitcoin eigentlig lokkemat for kvante-datamaskiner?

Glem FinTech, det er DeFi som gjelder nå.

DeFi er en automatisert kobling av kjøper/selger (eller her: lånetaker og långiver). “Yield Farming” er måten långiver blir får insentiv til å bidra med likviditet.

Krigen mot kontantar

Den dagen det går opp for folk, kan det vera for seint. Men heldigvis har me kryptovaluta, og det kan bli alternativet me må setja vår lit til.

Robinhood-effekten og demokratisering av investeringar

Effekten av Robinhood er omdiskutert, men det er ikkje tvil om at mange har brukt appen for å investera i aksjemarknaden og at det til ein viss grad har påverka utviklinga

Bitcoin mot straumen

Kva skjer så når ein tsunami av «fiat-pengar» får investorar til å leita febrilsk etter alternative investeringar?

Krytovaluta, el-avgift og sterke kjensler

Regjeringa har heldigvis gjort om det uheldige vedtaket om å påleggja datatenester knytte til kryptovaluta full el-avgift.

Norge som datasenternasjon, nesten

Utgreiinga frå Skattedirektoratet som ligg til grunn for forslaget om full el-avgift for sikring av opne blokkjeder, er mangelfull og viser ei manglande forståing av teknologien.

Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Proof

Bitcoin var ein revolusjon på 9 sider. Men revolusjonen var ikkje blokkjedeteknologien i seg sjølv, men konsensusmodellen.

7 myter om Bitcoin

Ny teknologi treng tid for å bli forstått. Teknologi som bryt kraftig med eksisterande teknologi, treng endå lenger tid og er utsett for mistydingar og feilaktige påstandar. Her er 7 vanlege myter om Bitcoin.