Bitcoin som sikkerhet i kryptomarkedet

“Jeg tror vi er helt i starten av hva som vil bli en kjempestor del av kryptomarkedet” -Bendik Schei. Arcane Research har skrevet en rapport i samarbeid med Bitstamp om bitcoin som collateral i utlånsmarkedet. Vi oppsummerer en liten del.

Bitcoin – nyskapende, disruptivt og smart.

“Bitcoin er en sparekonto for hele verden i Cyberspace, enten du er rik eller fattig” Les @vekstportef sitt siste gjesteinnlegg om #bitcoin

Bitcoin – en annerledes investering

“Jo høyere pris du kjøper Bitcoin til, jo mindre blir risikoen”. Gjesteinnlegg om #bitcoin fra @vekstportef

Det smarte, med smarte kontrakter

Smarte kontrakter gjør det mulig å forestille oss en verden, hvor alle former for transaksjoner blir utført upartisk av en datakode, hvor vi på forhånd har definert våre betingelser.

Intervjuet Tyler Winklevoss!

Mitt forslag til Tyler var enkelt. Vi leker en lek. Jeg starter med å si «Bitcoin er ikke …», hvorpå han skulle fylle i det blanke feltet.

Blockchain for den teknisk uinteresserte

Blockchain er for mange ett nytt begrep. De færreste er klar over at selve ideen bak blockchain er like gammel, som verdens første nettside

2% av formuen i Bitcoin

Begynner aksjeinvestorer å modnes til ideen om å diversifisere deler av porteføljen til Bitcoin og kryptovaluta?

Digitale sentralbankpenger blir større enn Bretton Woods

Over 70 år med felles forståelse rundt valutaveksling og pengetrykking står for fall. Et nytt stystem vil gi myndighetene bedre styringsverktøy, men åpner de Sareptas krukke?