Episode 84: Banker og nasjonalstater

Torbjørn og Richard diskuterer bankenes inntog i kryptoverden og utfordringer nasjonalstatene kan stå ovenfor. Eksemplifisert gjennom regulering av krypto, State Street sin avtale med Pure Digital og politiske spisbare beslutninger.

Episode 83 – Skatt og krypto

Marius fra Skatteetaten og Richard tar opp enkle og kompliserte spørsmål rundt skatt på krypto. Hva skjer hvis du får pool rewards? Flytter krypto mellom egne konti? Krypto i et AS? Er NFT’er kunst i skatterettslig forstand?

Episode 82 – Joachim Høyland

Joachim har analysert aksjonærbrevet til Kjell Inge Røkke. Episoden inneholder også en diskusjon om Bitcoin, kritikerne og effektene av at en norsk industribygger kjøper kryptovaluta.

Episode 81: Erik Dale fra Kongerik.et

Erik Dale har skapt et unikt community rundt kryptovaluta i Norge. I denne episoden diskuterer Richard og Erik bitcoin dominans, lange trendlinjer, Røkke og negativ presse.

Episode 80 – Håvard fra Kaupang

Håvard har bygget mye av back-enden i Kaupang Krypto. Hva mener han skiller Kaupang fra andre? + de-fi, yield farming, layer 2 scaling, GODS UNCHAINED og NFT.

Episode 79 – Bendik om svigninger

Richard og Bendik diskuterer korreksjonen i Bitcoin og de siste tids svingninger. Har det stoppet opp? Hva skal til for at vi har “truffet en topp”? Arcane Research har også publisert en rapport på 70 sider om Bitcoin markedet. Her får du key takeaways.

Episode 78 – Torbjørn om makrobildet

Richard og Torbjørn svarer på leserspørsmål rundt verdensøkonomi, bitcoin, vinnere og tapere, triggere for blokkjedeadopsjon, inflasjonshedge og kjendiser som kjøper kryptovaluta.

Episode 76: Torbjørn om børsnoteringen

Richard snakker med Torbjørn om dagens børsnotering. Arcane Crypto fullførte i dag listing på NASDAQ First North og handles under tickeren ARCANE.

Episode 71 – Bendik Schei

Richard og Bendik Schei snakker om den kraftige bevegelsen i Bitcoin, CME, statistikk, risikomomenter og svarer etter beste evne på gode lytterspørsmål.