Prisen på Bitcoin er uinteressant

De kortsiktige traderne, mediene og kritkerne har det samme intense fokuset på kurssvingningene til Bitcoin, men glemmer det større perspektivet.

Bitcoin – nyskapende, disruptivt og smart.

“Bitcoin er en sparekonto for hele verden i Cyberspace, enten du er rik eller fattig” Les @vekstportef sitt siste gjesteinnlegg om #bitcoin

Finansbransjen utdanner kryptoinvestorer

For meglerhusene og investeringsbankene er matematikken enkel; De ser at investorene har stor risikoappetit, og tilbyr aksjer i selskaper som tilfredstiller dette behovet

Hendelsesforløpet

Richard Paulsen foretar et tilbakeblikk på 2020 og hvordan Bitcoin satte ny toppnotering, før han spår et konkret utfall det neste året.

Bitcoin – en annerledes investering

“Jo høyere pris du kjøper Bitcoin til, jo mindre blir risikoen”. Gjesteinnlegg om #bitcoin fra @vekstportef

Det smarte, med smarte kontrakter

Smarte kontrakter gjør det mulig å forestille oss en verden, hvor alle former for transaksjoner blir utført upartisk av en datakode, hvor vi på forhånd har definert våre betingelser.

Glem FinTech, det er DeFi som gjelder nå.

DeFi er en automatisert kobling av kjøper/selger (eller her: lånetaker og långiver). “Yield Farming” er måten långiver blir får insentiv til å bidra med likviditet.

Filecoin sitt hovednett

Etter å ha hentet inn ett av de større beløpene under ICO-hypen i 2017, har Filecoin-nettverket endelig lansert hovednettet etter 3 år med utvikling.

Norge på blokkjede-kartet

Blokkjeder og kryptovaluta er en fullverdig global bransje, da er det ekstra gøy å følge nordmenn som utmerker seg.