»  Innsikt  »  Digitale penger og fremtiden – med Svein Ølnes

Digitale penger og fremtiden – med Svein Ølnes

Roger Valestrand
calendar 05,april 2022

De tradisjonelle læringsinstitusjonene for økonomi og finansstudier i Norge bruker ikke nevneverdig med akademiske ressurser på hverken Bitcoin eller den bredere kryptoindustrien. Høyskolen på Vestlandet har derimot løftet taktpinnen, og har for fjerde gang arrangert et etter-og videreutdanningsforløp, der studentene får innsikt i hvilke nye muligheter den digitale økonomien, med Bitcoin i spissen representerer. Kurset startet 8 mars og ble denne gang avholdt i samarbeid med Finansforbundet.

Ifølge skolens egne sider, vil studentene etter gjennomført kurs forstå hvordan Bitcoin er oppbygd og fungerer, samt inneha grunnleggende kunnskap om blokkjedeteknologi. Bitcoin blir sett i sammenheng, men også i kontrast til, dagens etablerte penger og utviklingen som skjer innen digital finans.

Kryptografen tok en prat med Svein Ølnes, Seniorforsker ved Vestlandsforskning, for å lære mer om kurset bakgrunnshistorie og målsetning.

Stor interesse

Svein Ølnes har over 20 års erfaring som prosjektleder for ulike IT-prosjekter ved Vestlandsforskning. Han har i mange år vært synlig i debatten omkring Bitcoin og kryptovaluta, både på sosiale medier og i mediebildet generelt – og er pådriveren for at kurset så dagens lys her hjemme, tilbake i 2018.  

Etter fullført master program i Digital Currency ved Universitetet i Nicosia tilbake i 2017, tok Ølnes kontakt med Høyskolen på Vestlandet. 

Den store triggeren var hans observasjon av at de ved universitetet i Nicosia hadde et gratis introduksjonskurs til Bitcoin og blokkjedeteknologi, som var ledet av Andreas Antonopoulos. Gjennom dette introduksjonskurset, rekrutterte de studenter til videre masterstudier innen emnet. 

«Jeg hadde et godt samarbeid med flere på campusen i Sogndal, innenfor studiene økonomi og administrasjon, og de var med på ideen med en gang»

Ifølge Ølnes har kurset opplevd stigende interesse fra start, og i 2021 var det nærmere 250 søkere. Av disse fikk rett i underkant av 200 tilbud om plass, og det var 132 som gikk ut med ett eksamenspapir i hånden. 

«Det er klart at Bitcoin og krypto sin plass i mediene, er en forklaring på interessen. Studentene kom fra hele landet, og det er artig å legge merke til at flere studenter kom fra NHH og BI, det som skulle være økonomiens høyborger» 

Hva er penger?

Kurset er satt sammen i samarbeid med Finansforbundet. Høyskolen på Vestlandet har som høyskoler flest, en forventning om å tilby kurs som retter seg mot spesifikke deler av arbeidslivet. På bakgrunn av kursets tidligere suksess, ble det inngått et samarbeide med Finansforbundet om å tilby kurset til finanssektoren. Kurset har i den anledning byttet navn, og heter i dag «Digitale penger for fremtiden». 

«I praksis er det det samme kurset. Det er nok litt mer tilpasset målgruppen innenfor finanssektoren, med noe mer fokus på digitale sentralbankpenger og hva penger er generelt, men grunnstammen i kurset er Bitcoin»

Det har vært et bevisst valg fra Ølnes sin side, at Bitcoin skulle ha en sentral rolle i kursets oppbygning. Han fremhever at skal man kunne forstå kryptovaluta, så må man begynne med Bitcoin. 

«Pedagogisk sett, tenker jeg at det er det eneste som gir mening. Du kunne kanskje starte med Ethereum, men det mener jeg blir en feil inngang. Du må forstå Bitcoin – og forstår du Bitcoin så har du noe å henge ting på. Det har hele tiden vært ideen bak dette kurset»

Bitcoin og kryptovaluta generelt har utviklet seg til å finne sin naturlige plass, også i mediene her hjemme. I 2021 opplevde man en stadig økende interesse fra store internasjonale selskaper, investorer og institusjoner, noe som førte til at temaene i stadig større grad snek seg inn den dagligdagse diskusjonen. 

På bakgrunn av dette opplevde Ølnes at flere av deltagerne i kurset kom inn uten noen form for bakgrunnskunnskap, men med stor nysgjerrighet. 

«Det var også deltagere som kunne mer enn meg om dette. Det er klart at det byr på utfordringer når man har et så stort strekk i laget, men jeg var nødt til å ha fokus på at kurset er et innføringskurs, og dermed legge det opp etter de som kunne minst. Samtidig ble de som kunne mye, viktige bidragsytere» 

Sminke på grisen

Høyskolen på Vestlandet er det eneste universitet eller høyskole i Norge som tilbyr kurs eller studier i Bitcoin og blokkjedeteknologi, med et økonomisk bakteppe. Selv om temaet er en del av studiene andre plasser, forteller Ølnes at det ofte havner under kategorien finansteknologi. 

Han påpeker videre att han er redd for at de anerkjente studiestedene innenfor finans og økonomi i Norge, har startet på feil fot og at de allerede ligger langt bak. 

«Jeg tror feilen ligger i at de ser dette som finansteknologi. Litt forenklet sagt, ser det ut som at de tenker at så lenge vi har kurs i finansteknologi, kan vi ta dette opp i den sammenhengen. For meg blir dette feil, for dette er absolutt ikke finansteknologi, slik jeg forstår det. Dette er motsatsen til finansteknologi. Om jeg skal være litt stygg, så er finansteknologi sminke på grisen. Krypto er noe helt annet. Det er ikke sminke på dagens finanssystem, det er et alternativt finanssystem»

For å underbygge denne uttalelsen, forteller Ølnes videre om et samarbeide omkring lignende kurs på NTNU i Trondheim. Her samarbeider han med Professor i økonomi og ledelse, Arne Krokan. Modellen er litt annerledes, men innholdet er mye av det samme. 

Leserinnlegg av Svein Ølnes: Bitcoin som vern mot inflasjon

Trondheim er hjemmestedet til en av landets mest prestisjefylte økonomiutdannelser – Industriell økonomi og teknologiledelse. I sin undring over at denne utdannelsen ikke hadde noe kurs i Bitcoin og kryptovaluta for sine studerende, fikk Ølnes til svar at det ville være det samme som å ha et eget kurs i Amerikanske dollar. 

«Jeg tenker at den holdningen viser hvor langt det er igjen for å forstå dette her. Og mangelen på vilje til å forstå» 

Den opplagte feilen, påpeker Ølnes, er selvsagt forsøket på å latterliggjøre et kurs i Bitcoin og blokkjedeteknologi, ved å sammenligne det med den amerikanske dollaren. Ved nærmere ettertanke, er ironisk nok et eget kurs i den Amerikanske dollaren helt på sin plass, mener Ølnes.

«Dollarens hegemoni og hvordan dollaren har fått den enorme plassen i verdensøkonomien er meget relevante spørsmål. Vet vi egentlig hvor dominerende dollaren er i verdensøkonomien, og hva dette har å si for maktforholdene i verden? Ja, jeg tror faktisk vi trenger et eget kurs i den amerikanske dollaren, for å forstå den enorme posisjonen USA har»

Viktigheten av offentlig debatt

For de som følger både Bitcoin og finansmediene i Norge, har det til tider vært uunngåelig og ikke stifte bekjentskap med Svein Ølnes sine meninger, som regel gjennom til tider heftig debatt med både økonomer, politikere og rikskommentatorer.  

Debatten har i all hovedsak handlet om hvorvidt Bitcoin kan legitimere en plass ved bordet i det gode selskap, blant aksjer, fond og andre tradisjonelle investeringsinstrumenter, eller om Bitcoin bare er en energikrevende Ponzi svindel.

Selv om Ølnes sine mot debattanter ofte bygger sin argumentasjon omkring Bitcoin på en måte som kan tyde på manglende kunnskap om temaet, mener Ølnes at den offentlige debatten er viktig, selv om den kan være ekstremt utmattende. 

«Jeg tenker at jeg som forsker og akademiker har en plikt til å delta i samfunnsdebatten. Det er en enorm mangel på kunnskap, men også en ekstrem arroganse og en motvilje mot kunnskap, som gjør at det til tider føles utmattende. Jeg tilhører ikke de som tenker at Bitcoin vinner uansett. Det er faktisk en kamp som vi må delta i, gjennom diskusjon. På den måten håper jeg det sakte, men sikkert åpner seg en større forståelse»

Ølnes fremhever at det i hans øyne ikke finnes noen naturlov som dikterer at Bitcoin skal overta verden. Han advarer samtidig mot å undervurdere kraften i regulering og hvor mye som faktisk kan gå galt på veien. 

En kraftig regulering av børser og vekslingstjenester vil mulig kunne by på problemer. Ølnes mener at det er nettopp disse tjenestene myndigheter vil sikte seg inn på, om de skulle bestemme seg for å sette «hardt mot hardt». 

«Det er mange skjær i sjøen, og jeg tenker at vi må stå opp, vi som tenker at Bitcoin er viktig for verden»

Studiet «Digitale penger for fremtiden» har oppstart våren 2022 ved Høyskolen på Vestlandet. Besøk skolens nettsider for mer informasjon om studiet, emner og pensum.  

(Disclaimer: Svein Ølnes har selv investert i Bitcoin)

Back