Bilde av Sébastien Thibault for Fortune.

Uheldige konsekvenser

Mange fikk sikkert med seg episoden da sjefen for Quadriga, den største kryptobørsen i Canada, døde og det ble spekulert i at han tok med seg verdiene på børsen i graven. Det var angivelig han som satt på tilgangen til kundenes kryptovaluta.

Det er i senere tid blitt diskutert, og så godt som avkreftet, at sjefen tok med seg disse verdiene i graven. Dog er denne saken en viktig påminnelse, og viser hva som kan skje når de nærmeste rundt deg ikke har noe informasjon om hvordan de henter ut dine verdier hvis du dør.

Denne problemstillingen er spesielt relevant for kryptovaluta, men faktisk ikke ny. For eksempel har man i Sveits hatt mulighet til å ha bankkonto og bankboks, hvor eneste mulighet for tilgang har vært gjennom et passord eller en fysisk nøkkel. Dette har, som med kryptovaluta, plassert alt ansvar hos den som sitter på passordet eller nøkkelen og dermed er eneste som kan hente ut midlene.

Forskjellig utgangspunkt

Det finnes mange måter å oppbevare kryptovaluta på. Dette kan være direkte på en kryptobørs eller via en rekke forskjellige lagringsmuligheter. Her finner vi både “hot” og “cold” storage, som betyr lagring online eller offline. Offline er gjerne gjennom spesiallagde minnepinner. De forskjellige metodene for oppbevaring kan du lese mer om her

Informer dine nærmeste

Det er alltid lurt at noen andre vet at du eier kryptovaluta. Dette kan gjøre en eventuell prosess for å uthente avdødes kryptovaluta mye enklere. Er det ingen som vet om verdiene, er det heller ingen som vil finne verdiene.

Gode rutiner på de største børsene

Oppbevaring av kryptovaluta på de mest kjente kryptobørsene anses i dag som relativt sikkert. Selv om f.eks. verdens største kryptobørs, Binance, opplevde at hackere stjal store summer fra børsen tidligere i år, ble ingen kunder rammet. Binance har et solid sikringsfond, og dette er vanlig blant de største børsene.

Kryptografen har vært i kontakt med kryptobørsen Kraken, som uttaler at de har rutiner hvis noen skulle gå bort. Dette skal også gjelde flere av de andre kryptobørsene, og Coinbase har blant annet tatt opp problemstillingen på sin egen side. Som nevnt ovenfor er det ytterst viktig at noen pårørende vet om dine verdier. Om ingen kontakter børsen for å få ut verdiene, vil børsen selv ikke merker at noen har gått bort, og verdiene blir stående.

Kraken skriver i en  mail til Kryptografen at pårørende må sende en rekke dokumenter for å hente ut verdiene. For det første må en dødsattest foreligge. Videre anbefaler Kraken at man oppgir i sitt eget testament at man eier kryptovaluta, sammen med sin konto-ID fra børsen hvor verdiene oppbevares.

Med andre ord er sjansene gode for at pårørende får tilgang til avdødes kryptovaluta om verdiene holdes på en børs. Dette er selvfølgelig da kun hvis noen pårørende er kjent med at disse verdiene finnes.

Forsikringsbransjen holder seg unna

Kryptografen har også vært i kontakt med If Forsikring her i Norge, for å sjekke om de har møtt på noen problemstillinger eller ønsker fra sine kunder rundt dette temaet. Her var beskjeden tydelig, de hadde ingen tjenester relatert til kryptovaluta.

Personlig ansvar og kontroll gjør forhåndsregler viktig

Uansett hvor man oppbevarer sin kryptovaluta, bør man ta forhåndsregler. Som nevnt ovenfor er prosessen enklere om verdiene holdes på en børs. Det krever imidlertid mer fra deg som eier kryptovaluta, om du selv oppbevarer verdier.

Når man eier kryptovaluta, så har man tilgang til dette gjennom et passord, en kryptografisk nøkkel. Det er denne nøkkelen du egentlig oppbevarer i walleten din. Mister du denne, er dine verdier tapt for alltid. Det antas at nesten 4 millioner bitcoin har forsvunnet, som tilsvarer nesten 20% av det totale tilbudet i dag. 

Nedenfor har vi listet opp noen tips som forhåpentligvis vil senke risikoen for at dine verdier forsvinner ved en eventuelt bortgang.

 • Fortell dine nærmeste hvor de kan finne din kryptovaluta.
  Enten om dette er på en minnepinne i en personlig safe, “passord” på et papirlapp, eller i en bankboks.
 • Skriv at du eier kryptovaluta i testamentet ditt, og gjerne hvor dette oppbevares.
 • Mange mener at man senker risikoen ved å dele opp “passordet” sitt til flere, uavhengige personer. Disse må deretter sette sammen sine halvdeler for å hente ut verdiene ved bortgang. Dette anbefales imidlertid ikke, da dette kan være vanskelig å sette sammen om noen mister “sin del”. I tillegg kan det øke sårbarheten, da en som får tak i deler av passordet kan “brute force” resten (bruke datakraft til å gjette seg frem til riktig sammensetning). Hold det enkelt.
 • Opprett en mulitsignatur for tilgang på dine verdier. Dette betyr at flere personer må godkjenne før transaksjoner gjøres fra din wallet, og man dermed kan fordele ansvar og redusere risiko.
 • Kjøp boken til Pamela Morgan, “Cryptoasset Inheritance Planning: A Simple Guide for Owners”. Dette er rett og slett en guide på hvordan du sikrer din kryptovaluta ved død, og hvordan du lærer opp dine nærmeste til en slik situasjon. Det høres kanskje rart ut, men kan være veldig nyttig.
 • Ta en titt på Pamela Morgans mal, “Letter to Loved Ones”,som er et brev som kan sendes til dine nærmeste allerede i dag. Denne malen forklarer situasjon, og er en guide på hvordan kryptovalutaen kan uthentes.
 • Ikke utsett!
  Kryptomarkedet er preget av mange unge, og det er få som ser på det som realistisk at de skal dø med det første. Uansett er det viktig at man er bevisst på situasjonen som kan oppstå, og tar dette seriøst tidlig.

Et paradoks

Kryptovaluta skal være et verktøy som gir kontroll over egne finansielle midler, og frigjør oss fra å stole på tredjepartsaktører. Likevel viser det seg at noe av det viktigste ved oppbevaring av kryptovaluta, er at vi har folk rundt oss vi kan stole på. 

Kryptovalutamarkedet er fortsatt ungt, og vi skal ikke se bort ifra at tapte verdier kommer til å bli et økende problem når flere av dagens investorer blir eldre. Samtidig vil nok løsningene bli bedre og teknologien utvikle seg. Får vi hele samfunnet på blokkjeden, kan vi f.eks. opprette smartkontrakter som automatiske løser slike problemstilling ved noens bortgang. 

Det er kanskje en lang vei dit. Uansett er det viktig at alle er bevisste på hvilket personlig ansvar et slikt ukontrollert marked fører til. Snakk med dine nærmeste og ta forhåndsregler, så er man allerede et godt stykke på vei for å sikre sine verdier. 

Relatert innhold

Knapphet bestemmer verdien på bitcoin

I denne artikkelen identifiseres det hvordan knapphet, målt som Stock-to-Flow, bestemmer den langsiktige verdien på bitcoin. Modellen anslår en bitcoinpris på 55.000 dollar etter halvering i mai 2020.

Desentralisert finans og regnbuer

I et nytt paper beskriver Dan Robinson, forsker i krypto-investeringsselskapet Paradigm, en mulig måte å gjøre desentralisert trading med støtte for giring og derivater.