Kryptobørser tjener penger på avgifter knyttet til handel og veksling av kryptovaluta på sine respektive plattformer. Det betyr at inntektsgrunnlaget deres er basert på omsetningsvolum. Utfordringen er at aktiviteten ofte svinger med nivået til for eksempel Bitcoin.

Etter sommerens fall i Bitcoin fra over $10.000 til $8.000, har også handelsvolumet svekket seg betraktelig.

Tallenes tale

Statistikk viser at omsetning i Bitcoin på de ti største børsene i verden, har falt under $200 millioner om dagen. Det er en kraftig nedgang fra rundt $4 milliarder for bare noen måneder siden. Nivåene vi ser nå er ned mot det laveste i 2019, som vi så i mars.

Ser man på aktivitet på Bitcoin-blokkjeden, ligger det på rundt 320.000 transaksjoner om dagen, til en verdi av cirka $800 millioner. Antall transaksjoner er det samme som tidligere i år, men nominell verdi er kraftig ned. Det overføres mindre transaksjoner.

Feil medisin

Fallet i volum kan kompenseres ved at tradingkunder for eksempel bruker belåning på posisjoner. De fleste store børser tilbyr giring på posisjoner, og nå bryter Binance en grense ved å tilby 125x giring på Bitcoin futures.

Det er vanskelig å argumentere at dette er en sunn utvikling. Høyere giring på lavere volum, betyr at systematisk risiko øker.

Relatert innhold

Knapphet bestemmer verdien på bitcoin

I denne artikkelen identifiseres det hvordan knapphet, målt som Stock-to-Flow, bestemmer den langsiktige verdien på bitcoin. Modellen anslår en bitcoinpris på 55.000 dollar etter halvering i mai 2020.

Desentralisert finans og regnbuer

I et nytt paper beskriver Dan Robinson, forsker i krypto-investeringsselskapet Paradigm, en mulig måte å gjøre desentralisert trading med støtte for giring og derivater.