»  Innsikt  »  Kryptoindustrien og de store ideer

Kryptoindustrien og de store ideer

Roger Valestrand
calendar 11,februar 2022

ARK Invest publiserte den 25 januar rapporten «Big Ideas 2022» – En tjeneste ment for investorer som ønsker innsikt og kunnskap omkring hvordan teknologi utvikler seg, samt hvilke investeringsmuligheter som kan åpne seg underveis. 

En stor del av rapporten er viet til kryptoindustrien. Her argumenteres det for at:

  • Digitale lommebøker vil fortsette med å penetrere tradisjonelle finanstjenester i stadig økende grad.
  • Offentlige desentraliserte blokkjeder, legger grobunn for en informasjonsrevolusjon, der avhengigheten av sentraliserte aktører gradvis minimeres.
  • Bitcoin når $1 million innen 2030.
  • Desentralisert finans fortsetter med å tøye grensene for interoperabilitet, samtidig som motpartsrisiko reduseres.
  • NFT teknologi og Web3 legger de første stenene i fundamentet av ett internett eid av brukerne, og ikke de store tech-gigantene.

Ved siden av temaer som kunstig intelligens, elektriske biler, genmodifisering og roboter, er en stor del av den 131 sider lange rapporten viet til en stadig voksende kryptoindustri.

Cathie Wood (CEO), en karakter som ofte splitter vannet på Wall Street, uttalte i et panel avholdt tirsdag 2. desember 2021, at de holdt seg unna investeringer i den tradisjonelle finanssektoren.

Konkurransen fra desentralisert finans, bitcoin og digitale lommebøker, alle fremtidsrettede og inkluderende teknologiske løsninger, gjør investeringer i tradisjonell finans lite attraktive for selskapet, som forvalter verdier for i overkant av 25 milliarder dollar. 

Tradisjonell finans, snudd på hodet.

I kjølvannet av Covid-19 pandemien, har bruken av digitale lommebøker, for første gang i historien gått forbi bruken av kredittkort, debetkort og kontanter, ved kjøp av varer i fysiske butikker. Samtidig har antall brukere av digitale lommebøker blitt flere enn de som holder en vanlig lønnskonto i en av USAs største banker; J.P Morgan Chase. Dette har skjedd over en periode på kun 11 år. 

Der tradisjonelle banker i gjennomsnitt bruker $750 for å erverve en ny kunde, bruker leverandørene av digitale lommebøker så lite som $1 for det samme. Ifølge ARK sin forskning, henger dette sammen med nettverkseffektens evne til og automatisk generere viral person-til-person markedsføring i en digital tidsalder.

Samtidig appellerer nye teknologiske løsninger til en ny generasjon av kunder i den finansielle verden – nemlig de som søker en enkel, trygg og effektiv måte å utforske kryptovaluta, NFTer og andre desentraliserte finansielle tjenester.

ARK Invest ser også mulighetene for at digitale lommebøker over tid vil kunne fungere som en kommandosentral for menneskers privatøkonomi. Teknologisk er det ingenting som umuliggjør at private digitale lommebøker vil inneholde forsikringspapirer, lånebeviser og aksjer. Samtidig vil de brukes til sparing og hverdagslige transaksjoner. En stadig økende integrasjon mot e-commerce aktører og programvare, vil ytterligere akselerere bruken. 

Offentlige og åpne blokkjeder

Offentlige og desentraliserte blokkjeder, visker sakte, men sikkert ut nødvendigheten av sentraliserte autoriteter. Distribusjonen av tillit automatiseres, hvem som helst kan bli en del av nettverket – og programvare med åpen kildekode sørger for uendelige innovasjonsmuligheter.

Transparent og distribuert samarbeid løftes frem som den nye måten å behandle data på, fremfor lukkede siloer der feilpunktene er sentraliserte og enkle å angripe. 

Kostnadene ved å koordinere samarbeid faller drastisk ved bruk av offentlige og åpne blokkjeder. ARK mener at offentlige blokkjeder har potensialet til å transformere enhver aktivaklasse. På samme måte som internett revolusjonerte hvordan informasjon ble distribuert og over natten allemannseie, ser ARK for seg at blokkjedene vil bli ett naturlig hjemsted for alt av transaksjoner.

ARK peker på at blokkjedene danner fundamentet for 3 igangværende revolusjoner; Bitcoin og penge revolusjonen, DeFi og finans revolusjonen, samt Web3 og internet revolusjonen.

Der Bitcoin ivaretar verdien av din kjøpekraft gjennom en konservativ og forutsigelig kode, som både er motstandsdyktig, sikker og desentralisert – vil aktører innenfor DeFi og Web3, sørge for en progressiv utvikling av teknologi med søkelys på å optimalisere, samt eksperimentere, innenfor områder som funksjonalitet, skalerbarhet og digitalt eierskap.  

Pengerevolusjonen

I løpet av 2021, satte markedsverdien på Bitcoin nye rekorder. Fortsatt representerer Bitcoin sin markedsverdi bare en liten fraksjon av det globale aktivamarkedet. ARK mener derimot at Bitcoin står foran fortsatt utvidelse av markedsverdien, når nasjonalstater og regioner for alvor ser på hvordan bitcoin kan implementeres som et lovlig betalingsmiddel. 

2021 var ett innholdsrikt år for Bitcoin. Tesla startet året med å allokere 8% av sin kassebeholdning til bitcoin, og kort tid etterpå, rundet bitcoin sin markedsverdi $1 trillion. Deretter fulgte verdens første Bitcoin ETF, samtidig som Bitcoins hashrate satte nye rekorder. Investorene flokket til bitcoin i løpet av årets første måneder. 

Lykken ble kortvarig da Tesla suspenderte bitcoin betalinger på bakgrunn av miljømessige bekymringer. Samtidig kom det til stadighet dystre meldinger fra Kina. Bare 3 måneder etter at bitcoin sin hashrate lå på all time high, sank den til det laveste nivået den hadde vært, de siste 2 år. 

Så kom El Salvador det ble mulig å belønne brukere på Twitter med bitcoin, SEC godkjente den første Bitcoin Futures ETF, og endelig ble Taproot aktivert. 

Les også: ARK åpner opp for kanadisk bitcoin ETF

Selv om Bitcoin året var preget av både oppturer og nedturer, tyder on-chain data på at majoriteten av Bitcoin investorene har fokus, på de langsiktige fundamentale egenskapene. I 2021, har det aldri vært flere langsiktige bitcoinposisjoner i markedet. 

Bitcoin sitt transaksjonsvolum så en stigning på 463%. Med dette passerte Bitcoin nettverkets årlige oppgjørsvolum VISA sitt betalingsvolum.

ARK peker på den suksessfulle implementeringen av Taproot, den voldsomme økningen av aktivitet på Lightning Nettverket og at hele 1,5% av Bitcoin i omløp mot slutten av 2021, var engasjert på forskjellige DeFi plattformer på Ethereum – som sterke signaler på videre vekst og adopsjon.

Samtidig har flere institusjoner og selskaper enn noen gang investert egne midler i bitcoin. El Salvador ble den første nasjonalstaten i verden til og både investere i bitcoin, grave etter bitcoin, samt gjøre bitcoin til et lovlig betalingsmiddel.

Flere regulerte produkter, vil antageligvis øke adopsjonsraten fremover, ifølge ARK, som i den siste delen av avsnittet om Bitcoin setter ett prisestimat på $1 million, innen 2030.

Ark

Effekten av desentralisert finans

Desentralisert finans bygget på Ethereum blokkjeden vil åpne opp ett nytt univers av interoperabilitet, transparens og investeringsinstrumenter – for alle med tilgang til internett og noen kroner i lomma. Selv om såkalte «Ethereum killers» har stått i kø for å overta tronen, ble 2021 året der Ethereum for alvor befestet sin posisjon som den ledende smartkontrakt plattformen, både for desentraliserte finansielle tjenester og NFTer. 

På knappe 3 år har DeFi på Ethereum vokst seg til ett fullskala økosystem for finansielle tjenester og investeringsinstrumenter. På bakgrunn av dette, satte også verdien av Ether nye rekorder i 2021. Selv om blokkjeden til tider har vært plaget med transaksjonskostnader i den høye enden av skalaen, noe som har gjort Layer 2 løsninger uunnværlige for mange, peker ARK på det faktum at kryptobaserte finansielle tjenester, skalerer bedre, hurtigere og mer effektivt en tradisjonell finans. 

Selv om Ethereum, også for ARK, er en smule vanskelig å definere langt frem i tid, anser de det som et «prosjekt under utvikling». De trekker blant annet frem flere usikkerhetsfaktorer, både når det gjelder Layer 2 skaleringsløsninger, endring av konsensusalgoritme samt ivaretagelsen av sikkerhet og desentralisering.

Dette rokker ikke ved ARKs overbevisning om at Ethereum er en meget solid utfordrer til de tradisjonelle leverandørene av finansielle tjenester. De fremhever også at Ether har gode fremtidsmuligheter til å konkurrere som en global pengeenhet.  

Vil endre dagens internett

I 2021 gikk begrepene «non-fungible tokens» og «web3» fra å være tema under julebordet for de spesielt interesserte til å bli allemannseie og hyppig brukte «buzzwords» hos alt fra Venture Capital til influensere og lykkejegere. 

Konsumenter bruker stadig mer av sin tid og ressurser online. Sammen med nyoppdagede virtuelle verdener, samleobjekter og spill bygget på blokkjedeteknologi, blir nødvendigheten og naturligheten av å kunne eie digitale eiendeler det som vil definere fremtidens internett, ifølge ARK.

Internettet, slik det fungerer i dag, har tatt brukerne til fange i en labyrint av lukkede, sensurerte og sentraliserte plattformer der det er eierne av disse som sitter igjen med majoriteten av kapital, selv om det er brukerne som står for genereringen.  

ARK

Et internett bygget med åpne og offentlige blokkjeder i bunnen, vil kunne sette brukerne i førersetet, da de teknologisk vil være i stand til å eie, verifisere, samt trade digitale eiendeler i ett legitimt og brukerstyrt marked. 

I dag er de fleste digitale eiendeler relativt statiske. 75% av salget av NFTer på Ethereum blokkjeden, er samlerobjekter og digital kunst. Fremtiden for disse eiendelene kan utvikle seg i en mer dynamisk retning, der de både får innkodet spesifikke bruksområder og/eller belønninger for eieren, samt at digitale eiendeler, ifølge ARK, forventes og totalt transformere spillindustrien.

Digitale eiendeler, verifisert av blokkjedeteknologi, åpner opp ett hav av muligheter i den digitale verden. I nær fremtid fokuserer ARK på mulighetene for videresalg, utlåning, sikkerhet og fraksjonalisering.

Dette vil være drivende faktorer for at vi i løpet av de neste 10 år, ifølge ARK, kan oppleve at andelen kapital som blir brukt online, drastisk vil nærme seg de samme summer som brukes offline. 

Back