Bilde av Hieu Vu Minh / Unsplash

Grundig rapport fra investeringsselskap

Det amerikanske selskapet Bitwise kom i forrige måned med en detaljert rapport om hvordan markedet for bitcoin egentlig ser ut. Bitwise leverte nemlig en presentasjon på hele 226 sider til SEC, som en del av deres søknad om en bitcoin-ETF. I 2017 lanserte de det første indeksfondet basert på kryptovaluta, og vil nå gjøre det ingen andre har klart – nemlig å få godkjent en bitcoin-ETF. En slikt produkt vil ha direkte oppgjør i bitcoin, og SEC stiller høye krav.

I forbindelse med søknaden belyser Bitwise hvordan store deler av dagens tradingvolum i bitcoin ikke er ekte. Hvorfor vil et selskap som jobber for utviklingen av bitcoin-produkter fremme slike tilsynelatende negative aspekter? La oss se nærmere på hva Bitwise selv skriver i rapporten.

Det perfekte handelsobjekt

Bitcoin is a globally fungible commodity with low transaction costs, near-zero transportation costs and low-to-zero storage costs.


Dette er hva som møter SEC innledningsvis i rapporten.

Bitcoin er helt identisk over hele verden. På ledende børser handles bitcoin med en spread på 0.01 dollar. Til forskjell fra levering av fysiske råvarer viser bitcoin seg som praktisk talt kostnadsfritt, uansett hvor i verden man befinner seg. I tillegg er kostnadene for oppbevaring minimale, mellom 0% til 1.5% i året om etablerte tredjepartsselskaper anvendes. Med andre ord – et helt unikt handelsobjekt.

Slike egenskaper indikerer et bitcoin-marked som per definisjon er effisient med nærmest perfekt arbitrasje. Likevel beskrives bitcoin som et ineffisient marked, med store prisforskjeller mellom børser og store arbitrasjemuligheter. Hvorfor er det slik?

Rapportert tradingvolum

CoinMarketCap er i dag den ledende nettsiden for rapportering av tradingvolum på kryptovalutabørser. I mars lå det totale rapporterte volumet på omtrent 6 milliard dollar per dag. Bitwise dykket dypere ned i disse tallene og fant rystende, men også viktig, informasjon om hvordan tradingvolumet egentlig ser ut. Ved å sammenligne 81 av det største børsene fra CoinMarketCap, viste resultatet noe helt annet enn 6 milliarder dollar per dag.

10 børser med reelt tradingvolum

Det viste seg nemlig at det totale tradingvolumet i de undersøkte periodene lå nærmere 270 millioner dollar per dag. Dette er med andre ord 95% mindre enn hva som rapporteres. Bitwise har selv lansert en nettside med det de mener er reelt volum på de største børsene, oppdatert hver time.

Kilde: Bitwise

Kun 10 børser, av de som rapportereret tradingvolum på over 1 million dollar, viser seg å ha ekte volum. Dette er stort sett kjente og regulerte børser. Koreanske børser ble ikke tatt med i undersøkelsen, da de opererer i isolerte markeder hvor prisene er annerledes pga. kapitalrestriksjoner. Videre ble også børsen CEX.IO godkjent i denne testen, men viste et for lavt volum for å bli inkludert.

Trendene som skiller børsene

Videre i rapporten legges det vekt på hva som gjorde at kun disse 10 børsene ble godkjent i undersøkelsen. Et av de viktigste funnene viser at børsene med falskt volum har en helt annen fordeling når det kommer til ordrestørrelse per handel.

Kilde: Bitwise
Kilde: Bitwise

Histogrammene ovenfor avslører at børser med falskt volum viser et fullstendig kunstig handelsmønster. Børsene med ekte volum viser derimot noe helt annet. Her ser vi at det er flere små handler enn store, samt at toppene forekommer på runde beløp bitcoin-beløp som f.eks. 1 BTC.

Samsvarende markeder

Et annet viktig funn viser hvordan børsene med ekte volum har samme bevegelser i volumendring. Her øker og synker volumet helt likt på børsene, helt ned på timenivå. Dette burde vært naturlig for alle bitcoin-børser, da de alle er en del av det samme markedet. Børser med falsk volum viste imidlertid et helt annet bilde.

Kilde: Bitwise
Kilde: Bitwise

Som vi ser ovenfor, er det klare forskjeller mellom børsene. Børsene med falsk volum viser ingen trend i volumendringer, og heller ingen sammenheng med det totale markedet.

Rapporten legger videre vekt på hvordan spreaden viser et naturlig mønster på børsene med ekte volum, men fullstendig kunstige nivåer for børsene med falskt volum.

Hvorfor rapporteres slike volumer?

Rapporten trekker frem flere grunner til at så mange børser viser slike voldsomme nivåer av falskt volum. Det er nemlig sterke insentiver for å jukse med volumet i kryptomarkedet. Det er naturlig å lete på toppen av listen over børser med høyt volum, både når man skal handle selv, men også når nye prosjekter leter etter børser for å starte handel av sin egen kryptovaluta.

Børsene tar seg godt betalt for etablering av nye kryptovalutaer, gjerne flere millioner dollar. Dermed kan børsene tjene store summer på å ta inn nye kryptovalutaer og vil dermed gjerne fremstå som likvide.

Overordnet et sunt marked

Om de falske volumnivåene trekkes fra markedet, viser bitcoin-markedet seg som et relativt sunt marked relativt til makedskapitaliseringen. Ved sammenligning med gull som finansielt produkt, gir tallene mening.

Gull, med en markedskapitalisering på 7 billioner dollar, har et daglig spot volum på omtrent 37 milliarder dollar. Dette tilsvarer en daglig turnover på 0.53%. Bitcoins markedskapitalisering på 70 milliarder dollar, vil på samme måte tilsvare en daglig turnover på 0.39%. De to råvarene viser dermed tilnærmet samme mønster på volum. Hadde de falske nivåene vært ekte, ville det tilsvart en daglig turnover på hele 8.2%.

Videre viser tallene at dagens volum på futures-kontrakter i bitcoin dermed er signifikant, med samme nivåer tilsvarende de største bitcoinbørsene. Binance daglige volum ligger på omtrent 110 millioner dollar, mot CMEs og CBOEs (bitcoin futures-markeder) nivå på omtrent 91 millioner dollar til sammen. Dette viser at et regulert og overvåket marked for bitcoin-handel (CME og CBOE) er av signifikant størrelse, som er viktig for en potensiell bitcoin-ETF.

Ingen muligheter for arbitrasje

Om de 10 børsene med ekte volum sammenlignes, er prisforskjellene utrolig små. Det gjennomsnittlige prisforskjellen mellom børsene er i dag på mindre enn 0.1%. Dette er godt under nivået som ville vært ønskelig om det skulle vært muligheter for å tjene penger på prisforskjellene, med handelskostnader på mellom 0.1% – 0.3% i tillegg til hegdingkostnader.

Prisforskjellene mellom børsene har også sunket drastisk siden toppen i desember 2017. Bitwise viser til både lanseringen av bitcoin-futures, at et eget lånemarked er etablert, og det faktum at store institusjonelle investorer har kommet på banen, som mulige årsaker til dette.

Falskt volum – gode nyheter?

Så hvorfor fremmer Bitwise disse tilsynelatende negative nyhetene om bitcoinmarkedet? Mye av grunnen for at en ETF ikke har blitt godkjent kan knyttes til uregulerte markedet med store muligheter for manipulasjon.

Bitwise viser nå et annet bilde. 9 av de 10 børsene er regulert og registrert som “Money Services Business” under amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), som er ansvarlig for å forhindre og straffe aktører som operer med hvitvasking av penger og annen finansiell kriminalitet. Binance er eneste som faller utenfor, med denne børsen opererer fra Malta, som eget lovverk for kryptovaluta og relaterte tjenester.

Mindre, men mer regulert marked

Rapporten viser dermed at det reelle bitcoinmarkedet er både mindre, men også mer regulert og effisient enn først antatt. Dette minsker faren for markedsmanipulasjon, og bidrar dermed til å dempe store deler av bekymringene som SEC har uttrykt ved tidligere avvisninger av bitcoin-ETF’er. Ifølge Bitwise er nå bitcoinmarkedet like effisient, eller til og med mer effisient, enn andre store finansielle markedet.

Bitcoin er den første digitale råvaren i verdenshistorien. Et av de store spørsmålene for 2019 er om vi får se den første godkjenningen av en bitcoin-ETF. Foreløpig er tidspunktet for avgjørelsen om Bitwise Bitcoin ETF utsatt til midten av mai 2019.

Relatert innhold

Knapphet bestemmer verdien på bitcoin

I denne artikkelen identifiseres det hvordan knapphet, målt som Stock-to-Flow, bestemmer den langsiktige verdien på bitcoin. Modellen anslår en bitcoinpris på 55.000 dollar etter halvering i mai 2020.

Desentralisert finans og regnbuer

I et nytt paper beskriver Dan Robinson, forsker i krypto-investeringsselskapet Paradigm, en mulig måte å gjøre desentralisert trading med støtte for giring og derivater.