»  Innsikt  »  Artikkel

Tingenes tilstand – med Torbjørn Bull Jensen

Roger Valestrand
calendar 06,mai 2022

Røyken har lagt seg og sceneteppet har gått ned. Bitcoin 2022 beskrives som en grandios opplevelse i et land hvor alt er litt større og litt mer påskrudd enn her hjemme. 

Samtidig som billettene til neste års konferanse allerede er på markedet, er det også tid til ettertanke. Hva kunne tre intensive dager i Miami fortelle oss om tingenes tilstand i Bitcoin universet? Hva tar vi med oss videre og hvem gjorde størst inntrykk? 

Ifølge Torbjørn Bull Jensen, CEO for Arcane Crypto og eneste nordmann i Miami som også var invitert til å innta scenen med innlegget «Lightning Network Report» – bar konferansen preg av det som på godt og ondt kjennetegner de fleste konferanser som rammer en viss størrelsesorden; mye enveiskommunikasjon og lite dialog.

På et personlig plan, synes Bull Jensen at mye av innholdet bar preg av den «cult følelsen» bitcoinmiljøet ofte blir kritisert for – og savnet mer fokus på de delene av Bitcoin som for godt og vel 10 år siden var med på å vekke hans egen interesse. 

«Jeg savnet litt av de aspektene som alltid har gjort at jeg har vært fascinert av Bitcoin. Penger man selv kan kontrollere, programmerbare penger, grenseløse penger og frihetsprosjektet. Dansen rundt «tech oksen», som nå er blitt flyttet til Miami, sto litt sterkere på agendaen enn min personlige smak.»

Med en lang fartstid innenfor en ung industri, og med avlevert masteroppgave om Bitcoin før de fleste av oss kunne stave til Satoshi Nakamoto, har Bull Jensen hørt essensen av det som kom fra scenen mange ganger før. Han legger derimot ikke skjul på, at flere av de han snakket med som hadde Bitcoin2022 som sitt første møte med en Bitcoin konferanse – syntes det hele var fantastisk. 

«Man kan fint se bort i fra min personlige vibe og følelse. Om man ser på hva som er fakta og hva som ble lagt frem, så står det relativt klart at dette er en industri som er sterkere enn noensinne og at her kommer det til og skje mye i årene fremover.» 

Med drøyt 300 talere fordelt på flere scener var det bort imot umulig å få med seg alt. Bull Jensen brukte en del av tiden på det som ble diskutert fra Open Source scenen – og fant flere av diskusjonene både ærlige hva angår ingeniørutfordringer og fremadskuende hva angår problemer man må finne gode løsninger på. 

«Det var flere reelle diskusjoner og mindre manuskript»

Ved siden av dette la Bull Jensen særlig merke til panelet som ble hostet av Alex Gladstein fra Human Rights Foundation. Selv om følelsen var at også dette panelet var nøye planlagt og aktørene på scenen hadde stålkontroll på hva som skulle bli sagt – synes Bull Jensen at panelet var viktig. Samtidig satte det et solid søkelys på Bitcoin som et frihetsprosjekt. 

Av naturlige årsaker var arenaen i Miami fylt til randen foran Jack Mallers annonsering.

På skuldrene av flere måneder med kryptiske beskjeder løp diskusjonene i kapp med både ryktebørser, drømmer og ellevill fantasi. At El Salvador i 2021, under samme type kulisser gjorde bitcoin til lovlig betalingsmiddel, fikk salen til å koke over av forventninger når den unge mannen fra Chicago entret scenen.

Etter drøye 40 minutter var showet over og forventningene forløst. I minuttene etterpå kunne det virke som det var flere spørsmål enn det var svar – og de ivrigste forsøkte den ene analogien etter den andre for å ro båten de siste meterne inn i roligere farvann.

«Det var et ordentlig antiklimaks. Da jeg skrev masteren min om Bitcoin var jeg mest fascinert av det og kunne ta lokal valuta, kjøpe Bitcoin og sende det til den andre siden av verden med endelig oppgjør.Det var det som var revolusjonerende. Så når Jack Mallers og Strike kom ut med den ideen for noen år siden, så tenkte jeg at endelig er det noen andre som har skjønt det. Det er jo dette som er det virkelig store. Det som derimot ble presentert på Bitcoin2022 var kun et par teknologiske integrasjoner som gjør at underliggende bedrifter enklere kan si at de har lyst til å ta imot bitcoin.»      

Bull Jensen fremhever at det var ingenting i Mallers presentasjon som tilsa at noen bedrifter var interesserte i å ta i bruk løsningen.

«Når det gjelder Shopify så har de hatt støtte for Lightning gjennom partnerskapet med OpenNode i over ett år allerede. Og når det gjelder noen av de andre store, så har de hatt partnerskap med BitPay siden 2014 uten at det har dratt adopsjon. For meg så ble Jack Mallers sin presentasjon en liten oppsummering på følelsen av at hele konferansen var en smule polert og uærlig.» 

Selv om integrasjoner er spennende etterlyser Bull Jensen en noe ærligere Mallers, som tydelig skilte klinten fra hveten og fikk fremhevet at dette handlet om muligheter, og ikke at man dagen derpå kunne betale med bitcoin på McDonalds i hele USA.  

«Det er litt det samme med diskusjonene omkring mining også. Det mangler noe ærlighet. Det er ingen tvil om at fornybar andelen av mining har gått kraftig opp. Man kunne også vært ærlige nok på scenen til å si at det totale omfanget av mining har vokst enda mere, så i absolutte termer er det mer ikke-fornybar mining enn noensinne også. Jeg synes man burde klart å holde flere tanker i hodet på en gang. Dessverre tror jeg dette er noe som er med på å få bitcoinmiljøet til å fremstå som en cult for innsidere, samtidig som det blir en smule frastøtende for mange som er nysgjerrige og forsøker å kikke inn.» 

Hjertebarnet

Fra scenen på Bitcoin2022 la Bull Jensen frem sine tanker om Lightning Nettverket og den rollen han mener nettverket spiller i skaleringen av Bitcoin. Med stødig hånd førte han publikum gjennom en rekke analyser, samt forskning gjennomført av Arcane Crypto og deres samarbeidspartnere. 

For de som følger både Bull Jensen og teamet hos Arcane Crypto råder det liten tvil om at det brukes mye ressurser på Lightning. Ifølge Bull Jensen er dette med god grunn. 

«Lightning er det beste forslaget vi har til å skalere transaksjonskapasiteten til Bitcoin. Hvis Bitcoin skal levere på verdiforslaget å være en grenseløs verdibærer, en programmerbar penge og alle disse andre aspektene utover digital knapphet, så trenger man en skaleringsløsning som Lightning nettverket.» 

Prosjekt Bitcoin som en person-til-person-betalingsløsning og en suveren og individuelt eiet transaksjonsenhet, har kanskje til tider problemer med å komme til syne ved siden av bitcoin baserte rentekontoer og at Michael Saylor skal bli verdens rikeste mann, mener Bull Jensen. 

«Sannheten er jo ar Metamask har lært mange flere brukere å håndtere sine egne kryptografiske nøkler, enn det Bitcoin har gjort på mange år.»

Både på innsiden og fra utsiden diskuteres det Bitcoin analogier på daglig basis. På spørsmålet om Bitcoin befinner seg i en multippel personlighetsforstyrrelse og ikke helt klarer å finne seg selv som hverken digitalt gull eller fullblods betalingsmiddel, mener Bull Jensen at diskusjonen føres med bind for det ene øyet. 

«Dette er faser. Du trenger den monetariseringen som kommer fra digitalt gull. Du trenger likviditeten og trading infrastrukturen. Dette utgjør basen for at bitcoin kan ta skrittet opp og kanskje realisere rollen som betalingsinstrument.»

Bull Jensen mener dette eksemplifiseres perfekt av XRP.

«Hele Ripple sitt verdiforslag har jo handlet om og kunne ta lokal valuta, kjøpe XRP å sende til den andre siden av verden, for så å selge. Problemet er at du ikke har hatt organisk likviditet verden over for XRP. Så derfor har de til tross for masse subsidier og masse kommersielle muskler til å prøve å realisere dette, ikke kommet noen vei.»

Når det gjelder den videre adopsjonen av Lightning Nettverket, mener Bull Jensen at det i årene fremover i all hovedsak vil være kryptovalutabørser og neo-banker/fintech som vil være de førende aktørene. Selv om man også ser stigende Lightning adopsjon innenfor gaming og gambling, er det fortsatt en vei å gå før Lightning er på alles lepper. 

«Det er ganske mange tunge løft som trengs og gjøres på ingeniørfronten hva angår Lightning implementasjoner, før det virkelig kan ta av. Det at det er så få kryptovalutabørser som har støtte for Lightning, forteller oss at det er en kombinasjon av ikke stor nok kundeetterspørsel og at det er for vanskelig å kjøre Lightning i industriell skala.» 

Som en sentral slide i sin presentasjon fra Bitcoin2022, rettet Bull Jensen søkelys mot flere store aktører og hvordan disse potensielt kan drive adopsjonsraten fremover samtidig som de er med på å «bootstrappe» nettverkseffektene. 

«Både CashApp, BitPay og Robinhood kommer med flere titalls millioner brukere som aktiverer Lightning. Dette skaper stadig større intensiver for andre til å følge etter. For bare noen år siden var det ca. 150.000 mennesker som hadde tilgang til Lightning. I dag er det 100 millioner. Dette endrer selvfølgelig på motivasjonen for å legge til støtte hos stadig flere aktører.» 

Arcane Crypto

Arcane Crypto, selskapet Bull Jensen er satt til å lede, har i stadig større grad høstet internasjonal anerkjennelse og ros for sin forskning og analyser. I et konkurransepreget marked hvor innovasjon og utvikling beveger seg eksponentielt og stadig flere aktører drømmer om å bygge den neste enhjørning, mener Bull Jensen at Arcane har funnet et område som har relativt lite fokus per i dag. 

«Planene til Arcane fremover er å konsolidere de andre tjenestene vi har, sammen med research. Research består som i dag, og har allerede en sterk posisjon. På formuesforvaltningen, OTC og trading, så ønsker vi å bringe dette sammen i en helhetlig plattform, hvor du som individuell bruker kan få tilgang til den fulle bredden.»

Gjennom å gjøre dette, ønsker Arcane i stor grad å rette sine tjenester og sin plattform mot Private Banking segmentet, familiekontorer og individer med større formuer som skal forvaltes. 

«Her er det et kjempehull i markedet. Er du en små investor har du verdens lengste liste med aktører som står i kø for å hjelpe deg. Hvis du er en større institusjon, har du derimot relativt få aktører som er i stand til å snakke med deg. Det vi ser på egen kundebase, er at stadig flere familiekontor og meget rike individer forsøker å ringe formues-forvalteren sin for å få hjelp til å investere i kryptomarkedet.» 

Tradisjonelle formues-forvaltere blir i denne settingen ofte tatt med buksene på knærne. Bull Jensen peker på at mangelen på analyser og produkter hos disse aktørene gjør det vanskelig å komme sine kunder i møte på en solid måte. 

«De trenger en partner. Det er mot dette segmentet Arcane fremover vil rette sine analyser, investeringsprodukter og trading tjenester. Å servicere et marked som dette, skal være med på å gi oss en unik edge, spesielt i Europa hvor det stort sett er ingen som tilbyr seriøse tjenester i dette segmentet.»

Som leder for et selskap som befinner seg i en industri som preges av eksplosiv innovasjon, stadig større politisk søkelys og kanskje flere usikre faktorer enn sikre faktorer hva angår forsøket på å male et realistisk bilde av fremtiden, legger ikke Bull Jensen skjul på at utfordringene er mange, men at det også er både givende og spennende. 

«Jeg synes det er utrolig spennende. Det skjer mye på mange fronter og særlig nå skjer det mye på det regulatoriske, hvor det er viktig å være foran kurven. Ikke bare ved å gjette eller vite hva som skjer, men også være med å påvirke. Det vanskeligste er å prioritere. Det er så mange muligheter, og skal vi lykkes må vi være gode til å si nei. Vi skal gjøre det vi er aller best på, selv om vi ikke på forhånd vet nøyaktig hva vi skal gjøre de neste 5 årene, kan vi se hvor vi har suksess nå. Vi kan tenke fremover å ha fokus på å gjøre mer av det vi ser fungerer.» 

Det danses kanskje litt for mye rundt «tech-oksen». En voldsom entusiasme, krydret med innovasjon, presedensutfordrende teknologi og drømmer for fremtiden kan muligens til tider gå på bekostning av både selvinnsikt og ærlighet. I slike omgivelser blir ofte veien til mens man går, og det som fremstår som den innlysende veien å gå i dag, kan se ut som totalt ugjennomtrengelig terreng uken etterpå. 

«Man må skynde seg langsomt. Ved å ha is i magen til å bygge med kvalitet, bygger man noe som virkelig kan stå seg. Samtidig må man ikke falle for fristelsen til å teipe noe sammen med en FOMO om at man må være først. Det blåser storm, men du kan komme langt så lenge skuta holder.» 

Back