Hva er en forwardkontrakt?

I bitcoinmarkedet, som i andre finans- og råvaremarkeder, finnes det et derivatmarked som brukes til å hedge eller eksponere seg frem i tid. Ett derivat betyr “i funksjon av”. Det kan være futures, forward, opsjoner osv. som deriverer sin pris fra spotmarkedet.

Selv om prisen på derivatet og spotmarkedet henger sammen, kan nivåene variere av ulike årsaker, noe som åpner for tradingmuligheter.

Det er primært to årsaker til å handle i et derivatmarked; Hedging og spekulasjon. Hedging betyr å sikre en fremtidig pris for aktivaene eller varene du eier. En posisjon i derivatmarkedet blir spekulasjon hvis du kun er “long” eller “short”, uten motsatt “ben” i et annet marked, eller eier underliggende aktiva.

Slik tjener du penger nærmest risikofritt

I dag kan du kjøpe Bitcoin på de største handelsplassene til $10.842. Velger du for eksempel Kraken, kan du både kjøpe Bitcoin og selge futures kontrakter hos samme aktør. Prisdifferansen på spotmarkedet og septemberkontrakten er $420. Disse pengene kan bli dine ved å kjøpe bitcoin nå til $10.880 og selge futures (september) på $11.300. De Bitcoins du kjøper, vil fungere som sikkerhet for derivatkontrakten.

På CME (Chicago Mercantile Exchange) er prisene lavere, men det eksisterer fortsatt en mulighet til å tjene penger, i hvert fall hvis du låner ut Bitcoinene dine underveis.

Julikontrakten på CME handler $10.960 og augustkontrakten på $11.170. Det betyr at det er en prisdifferanse på $328 mellom augustkontrakten og spotmarkedet på en annen børs. Det gir en avkastning på litt over 3% på to måneder.

Er du i tillegg operativ på BlockFI, kan du sette inn dine Bitcoins der i to måneder og tjene ytterligere 1.5% rente på utlån.

Når August er ferdig må du trekke ut Bitcoin fra tjenesten og selge de i markedet, hvis du ikke ønsker å sitte long og påta deg risiko deretter. Eventuelt kan de bli stående, hvis du ønsker å selger nye forward kontrakter på neste kvartal.

Den årlige avkastningen kan da bli 12% på hedgingen, og 6% på BlockFI. 18% avkastning i året slår de største aksjeindeksene, og det uten nevneverdig prisrisiko.

Den første derivatkontrakt

Visste du at den første derivatkontrakten var på olivenpresser i antikkens Hellas? En ivrig olivendyrker mente å ha funnet et system for å spå om avlingene ble gode eller dårlige, ved å analysere stjernene og månesyklusene. Dette ønsker han å bruke for å maksimere sin profitt.

Da året for en teoretisk god avling kom, gikk han til olivenpresserne og spurte om han kunne betale de en liten sum for å kontraktsfeste kapasitet under årets høstingsperiode. Olivenpresserne tenkte at et lite påslag på fjorårets pris var god butikk og inngikk avtalene.

Da årets høsting viste det seg å gi rekordstore avlinger kunne den driftige olivendyrkeren selge kontraktene videre med et stort påslag til de andre bøndene som gladelig betalte opp da de hadde masse oliven å presse.

Relatert innhold

Knapphet bestemmer verdien på bitcoin

I denne artikkelen identifiseres det hvordan knapphet, målt som Stock-to-Flow, bestemmer den langsiktige verdien på bitcoin. Modellen anslår en bitcoinpris på 55.000 dollar etter halvering i mai 2020.

Desentralisert finans og regnbuer

I et nytt paper beskriver Dan Robinson, forsker i krypto-investeringsselskapet Paradigm, en mulig måte å gjøre desentralisert trading med støtte for giring og derivater.