Strømkrisen og utvinning av kryptovaluta – En debatt vi må ta

I en periode hvor mange sliter med høye energikostnader, både i Norge og utlandet kan vi ikke unnlate å diskutere hvilken effekt kryptoutvinning har på verdens energikonsum.