Hjem  »  Leder  »  Strømkrisen og utvinning av kryptovaluta – En debatt vi må ta

Strømkrisen og utvinning av kryptovaluta – En debatt vi må ta

Kryptografen
calendar 10,januar 2022

Lederen gir uttrykk for Kryptografens synspunkt. Ansvarlig redaktør svarer for lederen.

De siste månedene har vært beintøffe for mange norske husholdninger. Vi har lest historier om uføre og minstepensjonister som må skru av lysene i hjemmet sitt for å unngå at budsjettene sprenges.

Tilkoblingen av to utenlandskabler har ført til et bonanza av inntekter for den norske stat, og likeledes påført husholdningene store ekstrautgifter. Mye kan sies om norske politikeres fremsynthet, men det endrer ikke det faktum at strømmen fra norske vassdrag vil fortsette å eksporteres sørover i uoverskuelig fremtid.

I den anledning er det verdt å blåse liv i en gammel debatt – effekten av kryptoutvinning på verdens energibruk.

Det finnes ingen offisielle tall som viser hvor mye elektrisitet som totalt går med til utvinning av kryptovaluta i Norge. Likevel er det et tankekors å lese rapporter om konsumet på global basis.

I fjor gikk det med mer strøm til å utvinne bitcoin enn hva nasjonen Finland alene benyttet seg av — dét gjelder kun bitcoin. Finland har cirka 5,5 millioner innbyggere, omtrent på linje med Norge.

Kilde: New York Times

I realiteten er forbruket av energi langt høyere hvis man inkluderer mining-rigger som utvinner andre enheter. Det vil være naivt å ikke ta denne problemstillingen på alvor, særlig på en tid som denne.

I en periode hvor mange sliter med høye energikostnader, både i Norge og utlandet kan vi ikke unnlate å diskutere hvilken effekt kryptoutvinning har på verdens energikonsum. Det er en etisk, såvel som samfunnsøkonomisk problemstilling som må tas på alvor.

Heldigvis har mye allerede blitt gjort for å forbedre situasjonen. Som et eksempel gikk Ethereum nylig over til POS (Proof-of-Stake), som medfører et langt lavere konsum av energi.

Hvis kryptovaluta skal kunne utfolde seg fritt og vokse inn i fremtiden vil det kreve at validerings-mekanismene effektiviseres. Bærekraftig utvinning av kryptovaluta bør derfor være et område av høy prioritet.

For hvis noe er sikkert så vil ikke Støre & Co. være villige til å subsidiere norske mining-rigger over skatteseddelen. Tvert i mot risikerer vi å få et forbud mot utvinning i Norge, lik det svenskene allerede har foreslått.

Back