For å forstå bitcoins “halvering” må vi først forklare hva såkalte minere gjør. Minere er datamaskiner som holder bitcoin-nettverket i gang. De konkurrerer mot hverandre med å løse vanskelige matematiske ligninger – og mineren som vinner denne konkurransen får muligheten til å legge til (verifisere) en ny blokk, full av bitcoin-transaksjoner, til blokkjeden.

Som en belønning for dette arbeidet, en slags form for oppmuntring for å opprettholde nettverket, får den vinnende mineren en nyskapt bitcoin. Dette kalles for blokkbelønning, eller “block reward” på engelsk.

Imidlertid blir hver belønning halvert, hver gang 210,000 blokker legges til, som er omtrent hvert fjerde år, og det er nettopp det som kalles for bitcoins halvering.

Innebygd i systemet

Denne halveringen er bygget inn i bitcoins system og ble skapt av bitcoins oppfinner Satoshi Nakamoto. Halvering har som mål å holde kryptovalutaens inflasjon under kontroll, det vil si å motvirke at bitcoin taper verdi over tid.

Tanken er at denne prosessen skal fortsette til det totalt er blitt skapt 21 millioner bitcoin, noe som forventes å skje en gang i år 2140. Deretter skal det ikke skapes flere bitcoins, og antallet som da eksisterer i verden blir konstant, i motsetning til fiatpenger hvor det hele tiden kan trykkes nye. Man kan sammenligne det med gull, som det også bare finnes en begrenset mengde av.

Spørsmålet er bare hvordan dette fenomenet påvirker prisen på verdens største kryptovaluta.

De tidligere halveringene

Den første halveringen skjedde den 28. november 2012. Da ble belønningen til alle suksessfulle minere halvert fra 50 til 25 bitcoin. Omtrent et år senere hadde bitcoinprisen steget til litt over 1,000 dollar.

Den andre halveringen skjedde den 9. juli 2016 da belønningen igjen ble halvert – fra 25 til 12.5 bitcoin. Og et og et halvt år etter det, nådde bitcoinprisen sitt høyeste nivå så langt: rundt 19,500 dollar.

Det som også er viktig å merke seg er at prisen steg også før de to halveringene. Ved den først første halvering begynte en oppegående trend å skje omtrent et år i forveien, og ved den andre begynte prisen å gå opp rundt ni måneder før, ifølge en gjennomgang som bloggen Noteworthy har gjort.

Den tredje halveringen beregnes til å skje en gang i mai 2020. Da kommer belønningen til å gå fra 12.5 til 6.25 bitcoin.

Betyr dette at bitcoinprisen vil øke både før og etter denne halveringen, slik den har gjort tidligere?

Ikke nødvendigvis, selv om mange i kryptoverden tror det.

Hva kommer til å skje med prisen?

Ettersom færre og færre bitcoin kommer til å bli skapt i framtiden tror mange at verdien på de som finnes helt enkelt kommer til å øke. Spesielt om etterspørselen etter bitcoin øker. Hvis vi ser på historikken, så har prisen gått opp både før og etter halveringene.

Men sannheten er at ingen vet nøyaktig hvordan verdien på bitcoin kommer til å bli reagere på den kommende halveringen. Historiske hendelser er ingen garanti for fremtidige prisbevegelser.

Enkelte tror at prisen kommer til å begynne å stige nå helt fram til halveringen neste vår, mens andre tror at økningen kommer til å skje etter halveringen. Man har også dem som mener at halveringen er så velkjent innenfor kryptoverden at den allerede er priset inn, og ikke kommer til å påvirke bitcoinprisen i noen stor grad.

En ting som de fleste ser ut til å være enige om, så er det at bitcoinprisen i alle fall ikke vil gå ned på grunn av halveringen.

Hvordan reagerer minere?

En annen måte å se på det er hvordan alle minere kommer til å reagere på at belønningen for deres arbeid plutselig halveres.

Historisk sett har enkelte minere gitt opp og sluttet og mine når belønningen går ned, noe som kan påvirke bitcoins såkalte “hash rate”, altså hvor hurtig miningen for bitcoin skjer. Men de fleste minere har allikevel valgt å fortsette å mine og ta vare på de bitcoinsene de til nå mottatt.

– Minere har historisk vist en vilje til å fortsette eller øke datakraften etter halveringer, ettersom de forventer at framtidige prisøkninger for bitcoin skal kompensere for nedgangen i blokkbelønninger, sier Garrick Hileman, researchsjef hos Blockchain.com, ifølge Forbes.

Andre ting kan også påvirke

Ser vi tilbake i tid har det vært flere ting som sannsynligvis har påvirket bitcoinprisen både før og etter kommende halveringer, noe Moe Adham, grunder og VD til det canadiske blokkjedeselskapet Bitaccess, har påpekt.

For eksempel i første halvår av 2012 visste ingen hva som ville skje, fordi det var første gang en halvering oppstod. Og den store prisøkningen etter den andre halvering skjedde mens kryptovalutaen ethereum vokste under ICO-hypen. Slike faktorer kan også ha påvirket prisen.

Ifølge Moe Adham vil de største faktorene fremover og etter den kommende halveringen i 2020 være at den generelle interessen for bitcoin stadig øker, og at institusjonelle investorer blir mer og mer interessert i kryptovaluta.

Opprinnelig publisert på Trijo News

Relatert innhold

Analyse: ICO-døden er et faktum – her er den nye løsningen som vokser raskest

Initial coin offerings (ICO’er) eksploderte i 2017 og 2018, men har interessen sunket? Investorer vender nå blikket mot security token offerings (STO’er), initial exchange offerings (IEO’er) samt “Reverse ICO’er”, skriver Dennis Sahlström, teknisk analytiker.

Analyse: Forvent en nedgang før bitcoinprisen stiger opp igjen

Det er ikke umulig at bitcoin prisen faller ned og snur ved 4,200 dollar før vi ser en videre oppgang, skriver Dennis Sahlström, teknisk analytiker.