I løpet av ettermiddagen har også bitcoins totale markedsverdi sunket med omtrent tre milliarder dollar.

I løpet av onsdag ettermiddag gikk luften ut av bitcoin. Fra å ha ligget rundt 8,170 dollar på formiddagen sank prisen på ettermiddagen ned til så lavt som 7,929 dollar, ifølge tall fra Bitstamp.

Det er en nedgang på nesten tre prosent, og første gang bitcoinprisen faller under 8,000 dollar siden 7. oktober.

Støtten ved 8,000 dollar holdt dermed ikke.

Sunket over ti prosent siden forrige uke

Ser vi med et litt lengre perspektiv, ser vi at bitcoinprisen har falt siden forrige uke – fra toppen på 8,820 dollar.

Fallet derfra til dagens laveste nivå på 7,929 dollar er over ti prosent.

Bitcoinprisen innstilt på 1-time. Bildekilde: Cryptowatch

På ettermiddagen har også bitcoins totale markedsverdi sunket fra 147 milliarder dollar til 144 milliarder dollar.

Bitcoin utgjør nå 66,5 prosent av den totale markedsverdien for alle kryptovalutaer, ifølge Coinmarketcap.

Opprinnelig publisert på Trijo News

Kryptografen nyhetsbrev