Den 9. mars 2020 vil en bitcoin være verdt 330,486 dollar. I alle fall om prisutviklingen følger samme mønster som ved de tidligere prisoppgangen vi så i 2011, 2013 og 2017.

Men la oss begynne med å ta en titt på dataen som ligger til grunn for utregningen:

Dato: Kurs: Endring (%):
Bunn: 3. oktober 2010 $0.06
Topp: 9. juni 2011 $28.92 +48,200%
Bunn: 18. november 2011 $2.05
Topp: 9. april 2013 $230.00 +11,220%
Bunn: 5. juli 2013 $66.34
Topp: 4. desember 2013 $1,147.25 +1,729%
Bunn: 24. august 2015 $209.13
Topp: 17. desember 2017 $19,343.04 +9,249%
Bunn: 16. desember 2018 $3229.17
I dag: 26. juni 2019 $12,400.00 +384%

Kort sagt oppsummerer tabellen alle tidligere prisoppganger vi har sett for bitcoin, siden kryptovaltuaen ble oppfunnet for drøyt 10 år siden. Vi kan også se de forskjellige bunn- og toppnivåene, samt datoen på når disse nivåene ble nådd. Men enda mer interessant er endringen mellom hver bunn og neste topp. Dette oppgis i prosent i kolonnen helt til høyre i tabellen.

Med hjelp av disse tallene kan vi regne ut medianen for hvor mange prosent en prisoppgang i bitcoin innebærer: 10,234 prosent. Et problem ved å regne på denne måten er at selv om tallene i tabellen skiller seg ut, ved å være mye høyere (48,200 prosent) og mye lavere (1,729 prosent) enn de resterende oppgangene. Ved å bruke medianen i stedet for gjennomsnittet kommer vi til en viss grad rundt dette problemet, men siden det ikke er så mye å velge mellom (kun fire tilfeller), bør man ta resultatet med en klype salt.

330,486 dollar?

Nå, dersom vi antar at den oppgangen vi er inne i akkurat nå kommer til å følge samme mønster og øke med 10,234 prosent fra bunnen på 3,229 dollar vi så i desember i fjor, kan vi komme med konklusjonen om at en bitcoin kommer til å koste 330,486 dollar neste gang vi når toppen.

153,834 dollar?

En annen måte å regne på er å sammenligne forholdet mellom alle tidligere topper. Altså hvor mange prosent høyere en av toppene er sammenlignet med de tidligere toppene.

For eksemplet økte prisen med 1,686.04 prosent fra toppen på 1,147 dollar den 4. desember 2013 til neste topp på 19,343 dollar den 17. desember 2017. Regner man ut medianen for samtlige topper så langt, finner vi ut at vi kan forvente en økning på rundt 795 prosent sammenlignet med forrige topp. Dette gir oss resultatet at neste topp kommer til å lande på 153,834 dollar per bitcoin.

58,542 dollar?

Vil man i stedet regne veldig konservativt kan man bruke den lengste prosentvise endringen fra tidligere oppganger, 1,729 prosent. Om prisen på en bitcoin skulle øke med 1,729 prosen fra den forige bunnen på 3,229 dollar vil det innebære at prisen topper på 55,844 dollar per bitcoin.

Det er imidlertid viktig å huske at dette resultatet er basert på det verst tenkelige scenariet, og er derfor mest sannsynlig en grov undervurdering.

Neste topp kan nås i mars 2020

En annen interresant konklusjon man kan få ut av tabellen ovenfor er hvor lang tid det normalt tar for bitcoin å nå bunnen, til prisen når neste topp. Her varirer også tallene en del, men i gjennomsnitt tar en bunn-til-topp syklus 449 dager. Hvis vi antar at den forige bunnen var på 3,229 dollar den 16. desember 2018, betyr det at vi nå er 193 dager inn syklusen som slutter med at vi når neste topp rundt 5. mars 2020.

Med samme matematikk kan vi også regne ut at neste bunn burde intreffe en gang i begynnelsen av januar. 2021.

Konklusjon

Hvis denne utgaven av prisberegning for bitcoin følger det samme mønsteret som de tidligere oppgangene vi har sett, kan vi gjette oss fram til at neste topp vil komme tidlig mars 2020 og nå et sted mellom 55,000 og 330,000 dollar.

Vi kan også konkludere med at den eksentriske cybersikkerhetspioneren og kryptoprofilen John McAfee kommer til å måtte behøve å spise sin egen penis «on national television», da bitcoinprisen trolig ikke kommer til å nå så høyt som 500,000 dollar innen 17. juli 2021.

Opprinnelig publisert på Trijo News

Relatert innhold

Analyse: ICO-døden er et faktum – her er den nye løsningen som vokser raskest

Initial coin offerings (ICO’er) eksploderte i 2017 og 2018, men har interessen sunket? Investorer vender nå blikket mot security token offerings (STO’er), initial exchange offerings (IEO’er) samt “Reverse ICO’er”, skriver Dennis Sahlström, teknisk analytiker.

Analyse: Forvent en nedgang før bitcoinprisen stiger opp igjen

Det er ikke umulig at bitcoin prisen faller ned og snur ved 4,200 dollar før vi ser en videre oppgang, skriver Dennis Sahlström, teknisk analytiker.