Photo by Nathaniel Dahan on Unsplash

Den stadig økende populariteten til digitale betalingsmidler og bevegelsen mot et kontantløst samfunn blir ofte sett på som det samme, men det er en viktig forskjell mellom dem.

Digitale betalingsløsninger som Paypal, Venmo, nasjonal- og internasjonale bankoverføringer er praktiske å bruke for folk og bedrifter. De representerer fintech-innovasjoner, til forbruker fra markedet. Hurtigere, billigere og mer effektive former for digitale betalinger er ukontroversielt og primært en utvikling- og markedsføringsutfordring.

Digitale betalingsløsninger fjerner imidlertid ikke behovet for kontanter. Kontanter har unike egenskaper som digitale betalinger ikke har. Fysiske sedler og mynter kan utveksles person-til-person, uten behov for en mellommann. Eierskap overføres enkelt ved å rekke pengene til mottaker. Fraværet av en mellommann sikrer at overføringen ikke behøver tillatelse, den er fri for sensur og viktigst, privat.

Digitale betalingsløsninger er ikke avhenge av fysiske kontanter, men forhindrer heller ingen fra å fortsette å bruke kontanter, hvis de ønsker det. De er et alternativ til kontanter, men ikke en motsetning. I de fleste moderne samfunn finner man faktisk både en stor digital økonomi og en stor kontantøkonomi.

Vi vil argumentere for at fjerningen av kontanter, selv om de fleste betalinger allerede er digitale, vil gjøre samfunnet mer sårbart for overvåkning, finansiell kontroll og autoritære krefter.

Hvorfor blir land kontantløse?

I kontantløse samfunn ønsker myndighetene å motvirke bruk eller til og med kriminalisere oppbevaring og bruk av kontanter. I Sverige, har overgangen skjedd i stor grad uten tvang. I India, demonetariserte myndighetene  500 og 1,000 Rupi sedlene.

Sosial kontroll

Forskjellige land kan ha forskjellige grunner til å presse på mot et kontantløst samfunn. I Kina er digitale betalinger hovedverktøyet for sosial kontroll og fungerer som ryggmargen til Kina sitt “sosiale kredittsystem“, og utviklingen går raskt: I 2012 var 96 prosent av alle betalinger med kontanter. I 2019 har dette tallet falt til kun 15 prosent.

Negative renter

I Europa, har sentralbankene blitt fengslet av ideen om negative renter. En ny IMF rapport framkommer det at:

“Alvorlige tilbakeslag har historisk sett krevd 3-6 prosentpoeng kutt i styringsrenten. Hvis en ny krise oppstår, vil få land ha det pengepolitiske handlingsrommet.”

Negative renter var tradisjonelt vanskelig å implementere fordi kontanter skaper en nedre grense. I et kontantløst samfunn, ville denne nedre grensen blitt borte. I en alvorlig resesjon, kan sentralbankene senke rentene til for eksempel minus fire prosent for å gjøre forbruk og investeringer mer attraktivt i forhold til sparing.

Kriminelle kontanter

Sentralbanker har begynt å male alle som foretrekker kontanter med en kriminell merkelapp. De gjør det ved å dele bruk av kontanter i legitim og illegitim bruk. Personer “i utlandet” kan legitimt bruke kontanter for å erstatte en ustabil eller inflatorisk valuta. Nasjonalt derimot, er de eneste som drar nytte av en valuta som tilbyr anonymitet…

“de som deltar i skatteunndragelse, hvitvasking og finansiering av terrorisme og de som ønsker å oppbevare fortjenester fra kriminalitet og drive videre med kriminalitet.”

Faktisk er bruk av kontanter i større mengder blitt så stigmatisert i USA og Europa at uttak av beløp over et visst beløp krever tillatelse fra myndighetene.

Problemene med et kontantløst samfunn

Et samfunn uten kontanter har ingen muligheter til å overføre verdi uten myndighetsaktørers altomfattende tilstedeværelse. Ved å bli kontantløst, satser samfunnet alt på egenskapene til digitale betalinger, men mister samtidig all tilgang til de unike egenskapene som kontanter har.

Hvis hver betaling blir formidlet gjennom et mellomledd, blir det umulig å betale noen uten at skrives ned og lagres et sted. Det vil undergrave personvernet og plasserer myndighetene som en tredjepart i alle finansielle transaksjoner.

Myndighetene kan være de onde

Myndighetene hevder at et kontantløst samfunn lar dem beskytte befolkningen fra kriminelle. Argumenter knyttet til terrorisme og organisert kriminalitet blir nevnt ofte i denne sammenheng. Men dette tar utgangspunkt i den naive antakelsen om at myndighetene selv ikke kan være de onde.

Man mister en sikkerhetsventil

Ettersom alle transaksjoner krever tillatelse fra en mellommann, kan de enkelt sensureres og midlene konfiskeres. Det skjer kanskje ikke akkurat nå, men et godt pengesystem bør være robust i møte med politiske endringer. Et kontantløst pengesystem er mindre motstandsdyktig mot både fertallstyranni og skift i autoritær retning.

Kontanter er nok ikke riktig verktøy for majoriteten av transaksjoner, men å fjerne kontanter fratar folk et viktig alternativ og fjerner en sikkerhetsventil mot myndigheters maktmisbruk.

Bitcoin er en sikring mot det kontantløse samfunnet

Når kontanter er borte, hvor vil du gå for å utføre en overføring med et grunnleggende nivå av personvern? I hvilke penger sparer du når negative renter begynner å spise av bankkontoen?

Tradisjonelt, har det vært umulig for det private markedet å skape løsninger for disse grunnleggende menneskelige behovene. Staten liker ikke konkurranse mot deres egen fiat-valuta og gjør det de kan for å slå ned alle forsøk hvor andre penger prøver å komme ut i markedet.

Digitale kontanter

Bitcoin kan endre det. Som desentralisert og iboende digitalt, er det sentraliserte feilpunktet, som har gjort tidligere “private penger” sårbare, borte. Bitcoin er laget for å være en blanding av to forskjellige former for penger – fysiske kontanter og digitale betalinger – helt i en ny form: digitale kontanter. Bitcoin kan overføres person-til-person. Du behøver ingen tillatelse, hverken personer eller transaksjoner sensureres og bitcoin har et rimelig nivå av personvern (hvis man vet hvordan man bruker det). 

Et viktig eksperiment

Vi er fortsatt tidlig i Bitcoin-eksperimentet, men med det kontantløse samfunnet på horisonten, er vi mer enn noen gang avhengige av at det lykkes. Den faste pengepolitikken gjør allerede nå bitcoin til en sikring mot høy inflasjon (som i økende grad brukes på steder med fallende fiat-valutaer som Venezuela). Men, minst like viktig: Bitcoin er en sikring mot avskaffelsen av kontanter og anskaffelsen av det kontantløse samfunnet. 

Opprinnelig publisert på https://uncommoncore.co

Relatert innhold

«NOK er stengt», god påske

Banker mener de er teknologiselskap og satser på fintech, men klarer fortsatt ikke flytte penger på helligdager.

Vipps sviktet da behovet var størst – hva om det hadde skjedd i en krig eller krise?

Vi er i trøbbel fordi Vipps er gammel teknologi pakket inn i det norske flagg og en oransje emoji.