Hjem  »  Meninger  »  Er dette bare begynnelsen?

Er dette bare begynnelsen?

Bendik Norheim Schei
calendar 27,juni 2019

Google Trends

I dagens teknologiske verden er vi så heldig at vi kan kvantifisere det meste. Blant annet har Google et verktøy som forteller oss hva folk søker på. Om vi ser tilbake på prisutviklingen til bitcoin rundt toppen i 2017, og sammenligner med antall søk på “bitcoin”, ser det relativt likt ut. Dette er ikke tilfellet nå.

Utklipp fra Google Trends i perioden mai 2017 til juni 2019.

Grafen ovenfor viser at interessen nå er langt lavere. Google Trends brukes ofte som en indikator på retail-interessen, og en føler på hvor stor “hypen” er blant vanlige folk. Fra grafen ovenfor kan vi se at det er tegn til stigning i interessen, men vi er fortsatt langt unna nivåene i 2017. Sist interessen var på dagens nivå (oktober 2017), var prisen “bare” rundt 6000 dollar. I dag er prisen dobbelt så høy. “Mannen i gata” viser altså lite interesse for det som skjer i disse dager, sammenlignet med sist vi så slik voldsom prisstigning.

Så hva betyr dette? 

Mange peker på at det er profesjonelle investorer og institusjoner som har satt i gang årets “bull run”. Store investeringsselskaper og fond melder seg på, og verdensomfattende selskaper viser interesse for feltet. For institusjonelle investorer er det i hovedsak futures på CME og fondet GBTC fra Grayscale, som kan gi eksponering mot bitcoin. Begge disse rapporterer om rekordomsetning.

Etterspørselen fra institusjonelle aktører er faktisk så stor at GBTC handles til en kurs som ligger 40 prosent høyere enn resten av markedet. Profesjonelle investorer kjøper allikevel produktet da de ønsker eksponering mot bitcoin, men uten å måtte registrere seg på halvregulerte kryptovaluta-børser og håndtere kryptografiske nøkler.

Kina?

Ser vi derimot østover, er situasjonen noe annerledes. Baidu er Kinas svar på Google, og tilbyr også verktøy for å følge interessen for søkeord. Det er usikkert hvor troverdig disse tallene er, som fremstår mye mer volatile enn Google Trends. Uansett tyder de på at retail-interessen er større i Kina enn i Vesten, med en interesse som er mer i tråd med prisutviklingen. 

Utklipp fra Baidus verktøy for søkeordet “bitcoin”. Fra 2015 til i dag. Toppene i midten viser slutten av 2017.

Økonomisk press 

Dette kan skyldes det økonomiske presset vi ser i Kina. Bankene strammer inn og gjør dollar mindre tilgjengelig for folket. Holder de på å gå tomme for dollar? Spørsmålet er nå om vi ser en flukt fra lokal valuta til bitcoin, i frykt for en likviditetskrise i landet. Dette kan ha vært en viktig driver for den seneste tidens prisutvikling.

Begrenset mengde bitcoin

Samtidig nærmer vi oss den såkalte halveringen i bitcoin. Dette skjer hvert fjerde år, og indikerer at gevinsten for å utvinne bitcoin reduseres med 50%. Dette betyr at antallet nye bitcoin som kommer på markedet synker drastisk. Historisk har dette vært en prisdriver, og mange mener dette igjen er årsak for hvorfor prisen nå beveger som oppover. 

Teorien om Stock-to-Flow bygger på hvor mye som er tilgjengelig av en aktiva med monetære egenskaper, og hvor mye som produseres nytt hvert år. Om bitcoin sammenlignes med f.eks. gull, så kan det se lyst ut inn mot neste års halvering. En pris over 50,000 dollar i 2020 er ikke usannsynlig, skal vi tro denne analysen

Utklipp fra artikkelen om Stock-to-Flow. Grafen indikerer en pris godt over 50,000 dollar i 2020.

Boblen ingen snakker om lenger

Prisen på bitcoin ble gjennom store deler av 2018 kategorisert som nåtidens største boble. Hyppig prisvekst, etterfulgt av et brutalt prisfall som bunner ut i ingenting. Nå, 6 måneder senere, kan ikke lenger bitcoins prisutvikling defineres som boble. Ingen bobler har satt fart mot sitt tidligere toppunkt på denne måten.

Utklipp som viser historiske bobler. Den røde linjen viser hvordan bitcoin har snudd oppover, til forskjell fra de andre boblene.

Om Googles trendverktøy, utviklingen i Kina, og neste års halvering er noen form for indikator på hva som venter, er det mulig vi fortsatt bare har sett starten. Dette er det ingen som har en fasit på og kun tiden som vil vise.

Uansett – vi går inn i en spennende periode. 

Back