Dette er et leserinnlegg fra Ørjan Røren i https://phimining.io/

Fra testnett til “the real thing”

Vi genererer enorme mengder med data hvert år, og bare i år antas det at det vil bli generert 58 zettabyte med data i verden i følge IDC. Kun en mindre prosentandel av dette, ca 7%, blir lagret, og Filecoin sitt langsiktige mål er å lage et desentralisert, effektivt, og robust fundament for denne informasjonen. 15.Oktober var en liten milepæl for nettverket, da blokk 148.888 ble produsert klokken 16:44 norsk tid, og Filecoin gikk over fra et testnett til selve hovednettet.

I perioden som ledet opp til blokk 148.888 konkurrerte flere hundre mining-operasjoner rundt omkring i verden om å bevise så mye lagringskapasitet som mulig. Fasit i denne oppvarmingsfasen til hovednettet var over 600 PiB (Pebibyte) med forpliktet kapasitet til nettverket, noe som tilsvarer 250 millioner filmer i HD-kvalitet, 2500 Wikipediaer, eller 100 Netflix film-arkiver med tilgjenglig datalagring på nettverket. I ukene etter har kapasiteten til nettverket økt, og i skrivede stund er det 740 PiB forpliketet kapasitet på nettverket.

Komplisert prosess

Desginmessig er det ganske annerledes å tilby lagringsplass på Filecoin-nettverket, enn det er for eksempel å prøve å utvinne Bitcoins. Først og fremst er protokollen veldig kompleks, og prosessen for å bevise at man har tilgjengelig lagringskapasitet er både tidkrevende dyr, beregningstung, og dyr med tanke på at man må “stake” Filecoins ut i fra hvor mye man lagrer. Men markedet som Filecoin angriper har allerede en ekstremt høy etableringskostnad for nye aktører.

For å være en god lagringstilbyder på den tradisjonelle måten, er man i dag nødt til å ha en hel del ting. Først og fremst trenger man mye lagringsplass, god serveradministrasjon, tilbud i flere regioner, nærmest perfekt oppetid, markedsføring, salg, konkurransedyktig prising, og god internettilkobling for å nevne noen ting. Filecoin avlaster mange av disse oppgavene til selve nettverket, slik at lagringstilbydere kan fokusere på kjernebusinessen: mye lagringsplass, serveradministrasjon, konkurransedyktig prising, god internettilkobling- og oppetid.

Lagring i skyen

Filecoin-nettverket består i dag av to markeder: storage- og retrieval-markedet. Storage markedet er den delen av nettverket hvor lagringstilbydere inngår kontrakter med klienter som vil lagre data. Storage-minere har også ansvaret for å vedlikeholde kjernefunksjonalitetene i Filecoin-protokollen, som blant er å vedlikeholde blokkjeden. Det andre markedet retrieval-markedet, ligner oppgavene til ett CDN-nettverk (Content delivery network), og har ansvaret for å serve dataen som er lagret på nettverket. Per dags dato er disse markedene ikke adskilt i programvaren, så man kan delta i bare ett av markedene. Å adskille disse markedene til to aktører ligger i planene fremover, og vil senke hardware- og “staking”-kravene” betraktelig for de som bare vil delta i retrieval markedet.

Filecoin har kommet en lang vei på disse 3-årene, og passerte en liten milepæl ved å lansere hovednettet. Med masse tilgjengelig datalagring på nettverket blir en av hovedoppgavene fremover å fylle det med viktig data, og flere store aktører, blant annet Internet Archive, har allerede begynt å kurere dyrebare datasett som skal lagres på nettverket. Om Filecoin lykkes med målsettingen om å bli en fundamental protokoll for lagring av menneskehetens informasjon gjenstår å se. Men ett lite skritt på veien er blitt tatt.

Relatert innhold

«NOK er stengt», god påske

Banker mener de er teknologiselskap og satser på fintech, men klarer fortsatt ikke flytte penger på helligdager.

Vipps sviktet da behovet var størst – hva om det hadde skjedd i en krig eller krise?

Vi er i trøbbel fordi Vipps er gammel teknologi pakket inn i det norske flagg og en oransje emoji.