Filecoin sitt hovednett

Kryptografen
Oppdatert 03,november 2020

Dette er et leserinnlegg fra Ørjan Røren i https://phimining.io/

Fra testnett til “the real thing”

Vi genererer enorme mengder med data hvert år, og bare i år antas det at det vil bli generert 58 zettabyte med data i verden i følge IDC. Kun en mindre prosentandel av dette, ca 7%, blir lagret, og Filecoin sitt langsiktige mål er å lage et desentralisert, effektivt, og robust fundament for denne informasjonen. 15.Oktober var en liten milepæl for nettverket, da blokk 148.888 ble produsert klokken 16:44 norsk tid, og Filecoin gikk over fra et testnett til selve hovednettet.

I perioden som ledet opp til blokk 148.888 konkurrerte flere hundre mining-operasjoner rundt omkring i verden om å bevise så mye lagringskapasitet som mulig. Fasit i denne oppvarmingsfasen til hovednettet var over 600 PiB (Pebibyte) med forpliktet kapasitet til nettverket, noe som tilsvarer 250 millioner filmer i HD-kvalitet, 2500 Wikipediaer, eller 100 Netflix film-arkiver med tilgjenglig datalagring på nettverket. I ukene etter har kapasiteten til nettverket økt, og i skrivede stund er det 740 PiB forpliketet kapasitet på nettverket.

Komplisert prosess

Desginmessig er det ganske annerledes å tilby lagringsplass på Filecoin-nettverket, enn det er for eksempel å prøve å utvinne Bitcoins. Først og fremst er protokollen veldig kompleks, og prosessen for å bevise at man har tilgjengelig lagringskapasitet er både tidkrevende dyr, beregningstung, og dyr med tanke på at man må “stake” Filecoins ut i fra hvor mye man lagrer. Men markedet som Filecoin angriper har allerede en ekstremt høy etableringskostnad for nye aktører.

For å være en god lagringstilbyder på den tradisjonelle måten, er man i dag nødt til å ha en hel del ting. Først og fremst trenger man mye lagringsplass, god serveradministrasjon, tilbud i flere regioner, nærmest perfekt oppetid, markedsføring, salg, konkurransedyktig prising, og god internettilkobling for å nevne noen ting. Filecoin avlaster mange av disse oppgavene til selve nettverket, slik at lagringstilbydere kan fokusere på kjernebusinessen: mye lagringsplass, serveradministrasjon, konkurransedyktig prising, god internettilkobling- og oppetid.

Lagring i skyen

Filecoin-nettverket består i dag av to markeder: storage- og retrieval-markedet. Storage markedet er den delen av nettverket hvor lagringstilbydere inngår kontrakter med klienter som vil lagre data. Storage-minere har også ansvaret for å vedlikeholde kjernefunksjonalitetene i Filecoin-protokollen, som blant er å vedlikeholde blokkjeden. Det andre markedet retrieval-markedet, ligner oppgavene til ett CDN-nettverk (Content delivery network), og har ansvaret for å serve dataen som er lagret på nettverket. Per dags dato er disse markedene ikke adskilt i programvaren, så man kan delta i bare ett av markedene. Å adskille disse markedene til to aktører ligger i planene fremover, og vil senke hardware- og “staking”-kravene” betraktelig for de som bare vil delta i retrieval markedet.

Filecoin har kommet en lang vei på disse 3-årene, og passerte en liten milepæl ved å lansere hovednettet. Med masse tilgjengelig datalagring på nettverket blir en av hovedoppgavene fremover å fylle det med viktig data, og flere store aktører, blant annet Internet Archive, har allerede begynt å kurere dyrebare datasett som skal lagres på nettverket. Om Filecoin lykkes med målsettingen om å bli en fundamental protokoll for lagring av menneskehetens informasjon gjenstår å se. Men ett lite skritt på veien er blitt tatt.

Back

Relaterte artikler