»  Innsikt  »  Irans ambivalente forhold til kryptovaluta

Irans ambivalente forhold til kryptovaluta

Torbjørn Bull Jenssen
calendar 25,mars 2019

Det siste året har det vært en rekke nyheter knyttet til Iran og kryptovaluta. Man har blant annet kunnet lese at:

Dette er bare toppen av isfjellet, og mens (krypto)medier har det med å overdrive rapporteringen, er det liten tvil om at kryptovaluta er et hett tema i Iran.

Hvorfor Iran?

Kryptovaluta har lenge vært et hett tema verden over, men nyhetsstrømmen fra Iran skiller seg en del fra det vanlige mediefokuset på pris opp og pris ned. Dette henger sammen med at Iran er et spesielt interessant case for faktisk bruk av kryptovaluta.

På den ene siden har du et totalitært regime som søker kontroll, og dermed ønsker å slå ned på (uregulert) bruk av kryptovaluta. På den andre siden har du et land rammet av sanksjoner, som selv søker å omgå disse ved hjelp av kryptovaluta.

Økonomiske sanksjoner

Iran har tidligere vært utsatt for strenge økonomiske sanksjoner fra vestlige land. Disse ble hevet etter at Obama fikk fremforhandlet atomavtalen i 2015. Trump har imidlertid bestemt seg for å forlate avtalen og sanksjonene har blitt gjeninnført.

Det betyr i praksis at USA forsøker å blokkere næringsliv verden over fra å ha handel med Iran. For eksempel ble økonomisjefen i teknologiselskapet Huawei arrestert i Canada før jul, for mistanke om brudd på de amerikanske sanksjonene mot Iran.

Bruddet med atomavtalen innebærer også at flere iranske banker er blitt stengt ute fra det internasjonale interbank-nettverket SWIFT. Dette til tross for at SWIFT er et belgisk selskap og at EU har forbudt bedrifter å følge de amerikanske sanksjonene.

Inflasjon og økonomisk kollaps

Iran opplever nå store økonomiske problemer. Arbeidsledigheten stiger og den lokale valutaen Rial tapte 40 prosent av kjøpekraften i november i fjor. Sentralbanken har nå foreslått å fjerne fire nuller fra myntenheten.

Når lokal valuta blir til toalettpapir på denne måten, søker både næringsliv og innbyggere etter alternativer, som utenlandsk valuta og kryptovaluta. Dette ser vi i land som Venezuela, og selv om situasjonen er langt fra like ille i Iran, søker folk alternativer også der.

Kryptovaluta som fritt alternativ

For å omgå de amerikanske sanksjonene mot Iran har flere aktører sett til bitcoin som et desentralisert og sensur-resistent alternativ til eksisterende betalingsløsninger. Et svensk investeringsselskap har for eksempel brukt bitcoin som verdibærer for å få kunne gjennomføre investeringer i landet.

Den Iranske staten ser også muligheter for å omgå de amerikanske sanksjonene, og skal være i samtale med 8 land om å bruke kryptovaluta for grensekryssende betalinger. De jobber også med en egen nasjonal kryptovaluta, ikke ulikt det Venezuela har forsøkt seg på.

Samtidig har Iran forsøk å bruke kapitalkontroller til å hindre at egen befolkning flyter til utenlandsk valuta.

Med en kombinasjon av kapitalkontroller og sanksjoner fra USA, har det vært vanskelig for befolkningen å skaffe utenlandsk valuta og sikre seg mot inflasjon. Hvis man skulle fått det til, er det i tillegg en overhengende fare for at pengene kan konfiskeres hvis de er fysiske, eller at kontoen fryses hvis de er digitale.

Flere har derfor sett til kryptovaluta som et alternativ der man kan få full råderett over egne penger, og det rapporteres om at iranere skal ha kjøpt kryptovaluta for milliarder av dollar.

Myndighetene slår tilbake

Både Iran og USA har reagert på bruken av kryptovaluta til å omgå deres egne kontroller. De har derfor, fra hver sin kant, forsøkt å stanse bruken av kryptovaluta i Iran. USA med forsøk på å sanksjonere både privatpersoner og de Iranske myndighetenes krypto-planer. Iran på sin side med ulike forbud.

Katt og mus

Kontroll over finanssystemet har i lang tid vært en viktig del av myndigheters maktutøvelse, både innad i eget land og i den globale geopolitikken.

Ny desentraliserende teknologi som kryptovaluta skyver maktbalanse i favør av de kontrollerte, på bekostning av de kontrollerende. Dette ser vi et spesielt tydelig eksempel på med Iran.

Samspillet mellom institusjonell kontroll og individuell frihet vil alltid være preget av katt og mus-dynamikk, men med fremveksten av kryptovaluta og åpne blokkjeder har musa, på godt og vondt, fått noen kraftfulle verktøy.

Back