Hjem  »  Meninger  »  Kritisk til kryptisk sentralbankvaluta?

Kritisk til kryptisk sentralbankvaluta?

J.K. Baltzersen
calendar 26,februar 2019

Torsdag 14. januar holdt sentralbanksjef Øystein Olsen den tradisjonelle 
årstalen. Som ifjor langet sentralbanksjefen også denne gangen ut mot kryptovaluta. Han erklærte nærmest kryptovaluta død som penger. Tiden vil vise om han får rett.

Kryptovaluta er et ca. ti år gammelt eksperiment. Som alle eksperimenter og alt annet som er laget av mennesker, vil det ha sine svakheter. Kritiske 
innfallsvinkler bør derfor være velkomne.

Det som imidlertid er påfallende, er hvor lite det er av kritiske innfallsvinkler mot sentralbanksystemet. Siden president Nixon 15. august 1971 erklærte siste rest av gullstandard avviklet, har verden vært på et pengesystem med kun noe så abstrakt som tillit som eneste eksterne anker for sentralbankene. Kryptovaluta oppsto i kjølvannet av en kraftig vekker til dette systemet, nemlig den store turbulensen da finanskrisen slo til.

Kryptovaluta er en utfordrer til og et symptom på begynnende sviktende tillit til det system Olsen har som jobb å forvalte. Det kan derfor være lett å se hvorfor han vil angripe kryptovaluta, men mediene har altså som jobb å være kritisk. Da kunne det muligens være en god idé å være noe mer kritisk til et rent sentralisert tillitsbasert system, der troen på at byråkrater rundt omkring i sentralbankene er bedre egnet enn markedet til å vite hva riktig rente er, synes å være urokkelig?

Opprinnelig publisert i Finansavisen den 22.02.2019 (side 32)

J.K. Baltzersen, forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av «Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?»

Back