Man kan våge påstanden, at om mennesket var en engel ville den måten vi valgte å organisere våre samfunn på vært av liten betydning. Med engelens egenskaper ville mennesket vært i stand til å treffe de etiske og moralsk riktige valgene i enhver sammenheng. Forskjellene mellom anarki og diktatur ville stort sett handlet om semantikk – da eneherskeren og individet alltid ville utføre de «riktige handlinger». Mennesket ville vært immun mot korrupsjon, manipulasjon og tvang som verktøyer til å fremme personlige interesser og/eller målsetninger.

Oslo Freedom Forum, som ble avholdt av Human Rights Foundation i Oslo Konserthus fra 23-25 Mai, hadde besøk av mer enn 300 aktivister, undersøkende journalister og institusjoner – som i årevis har kjempet en utrettelig kamp mot undertrykkende, korrupte og kleptokratiske regimer. 

Fra scenen ble det delt sterke historier om kampen mot tyranni, autoritære myndigheter, korrupsjon og tvang. Ved siden av dette var det også rettet et stort søkelys på manipulasjonen av penger. Flere milliarder mennesker kjemper til daglig en kamp for selvfølgeligheten av å kunne planlegge for fremtiden, delta i en åpen økonomi, være entreprenører og tilføre verdi til samfunnet omkring seg.

Etter tre dager i Oslo Konserthus, står nødvendigheten av en konferanse som Oslo Freedom Forum som et krystallklart bilde i seg selv, på et ofte bortgjemt og underkommunisert faktum; mennesket er på ingen måte en engel. 

Ser vi på tidslinjen over menneskets moderne historie, fra det tidspunkt som mennesket for alvor startet å legge sine omgivelser under sine føtter, har mennesket vært utsatt for både gode og dårlige tider. Mennesket har vært utsatt for overgrep, folkemord og tyveri i stor skala – men mennesket har også opplevd blomstrende samfunn, teknologiske fremskritt og frihet i stor utstrekning.

Menneskets moderne tidslinje, er i så måte en kronologisk og flere hundre år lang oppsummering av en konstant kamp mellom oppgangstider og nedgangstider.

Enhver «storhetstid», uavhengig av hvor lenge den har vart, har til syvende og sist blitt avløst av nedgangstider preget av kaos, lidelse, sult og krig. Det er en pendel som svinger mellom gode og dårlige tider i en så naturlig og tilsynelatende evigvarende bevegelse, at mennesket i dag ikke har stort annet valg, enn å tro at dette er like naturlig som at solen står opp i øst. 

Nekter man derimot å tro at oppgangstider og nedgangstider er en økonomisk naturlov mennesket må leve med, må man forsøke finne gjentagende mønstre i jakten på underliggende årsaker og forklaringer. 

Her vil man finne, at i overraskende mange av tilfellene hvor hele sivilisasjoner har gått til grunne, med død, sult og krig som biprodukt – så ligger menneskets manipulasjon av pengesystemet, som hoveddrivkraften bak.

Den anerkjente investoren, Bitcoin entusiasten og forfatteren bak boken «The Price of Tomorrow», Jeff Booth – sier det klokkeklart i dette intervjuet, innspilt under Oslo Freedom Forum: 

“Demokrati feiler under manipulerte penger. Dette gir grobunn for diktatoriske systemer, da den eneste måten å skjule manipulasjonen av penger på, er gjennom tvang”

Du behøver ikke ta Jeff Booth sitt ord for at dette er en automatisk sannhet. Du kan derimot på egenhånd lese nærmere om de katastrofale konsekvensene manipulasjonen av penger har hatt på innbyggerne i land som f.eks. Hellas, Tyskland, Zimbabwe, Venezuela, Tyrkia, Argentina, Nigeria, Sri Lanka og Jugoslavia. Du kan også gå inn på Human Rights Foundation sine nettsider og høre fra de mange aktivistene, som har opplevd dette på egen kropp.

Det betimelige oppfølgingsspørsmålet fra den nysgjerrige, vil i så måte være: Hvordan sørger vi for at dette ikke skjer? Hvordan sørger vi for at det faktum at mennesket ikke er en engel, får en så liten angrepsoverflate som mulig? Hvordan nedskalerer vi mulighetene for at ondskap, tvang, manipulasjon og korrupsjon får muligheten til å operere i stor skala?

Som svar på disse spørsmålene er det mange som vil mene, at det gjøres ved å innføre mer statlig kontroll over menneskets liv. Mer regulering. Mer overvåkning. Mer politi. Strengere lover. Lengre og hardere straffer. 

Paradokset her, som tilsynelatende virker vanskelig å få øye på, er at disse virkemidlene i kraft av å bli innført av mennesker, automatisk vil styrke det vi ønsker å bekjempe ringvirkningene av (menneskets mørke sider), samtidig som de ytterligere øker og konsentrerer makten hos en liten gruppe.

Som Benjamin Franklin så klokt sa: “Man skal være forsiktig med å bytte bort sin frihet, for sikkerhet”.

Skal vi unngå fremtidige kollapser og en faretruende fremvekst av autoritære regimer, er vi som mennesker nødt til å ha systemer i vårt samfunnsmessige fundament – som gjør det så vanskelig som mulig for menneskets mørke sider å skape illusjonen av suksess og velstand på toppen av et korthus.

Det vil rase. Det gjør korthus alltid.

Vi trenger ikke flere eksempler på kaos, lidelse, arbeidsløshet, konkurser, tapte sparepenger, selvmord og krig. Det må være nok nå. Dette er ingen naturkraft. Dette er skapt av menneskets gjentatte og feilslåtte forsøk på økonomisk sentralplanlegning.

Det er etter alle prinsipper for grundig bevisførsel hevet over enhver tvil at mennesket, gjennom stat og sentraliserte finansielle institusjoner ikke er i stand til å ha kontrollen over skapelsen av penger, uten at skapelsen av ulikheter basert på personlige interesser, ideologi og maktbegjærlighet følger i kjølvannet. 

“Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt”

John Dalberg-Acton

Morgendagens penge må bygges i et univers hvor menneskets mørke sider ikke har noe domene og ferdes i. Den må skapes automatisk og algoritmisk av upartisk kode – og den må være åpen til å bli beskyttet, utviklet og verifisert av oss alle, og ikke kun av stående armeer, statlige aktører og trusselen om felles utslettelse skapt av noen få. 

Samtidig må den være uforanderlig og ukonfisgerbar. Den må muliggjøre handler og transaksjoner mellom mennesker i hele verden på likt grunnlag. Den må kunne stå imot sensur, og den må være sjelden nok til at den ivaretar verdien av tiden du har brukt på å skaffe deg den.

Viktigst av alt må den være et valg.  

Oslo Freedom Forum var på mange måter et galleri over tvangens grusomheter og hvilke historiske og nåværende skygger den kaster og har kastet over milliarder av mennesker. For undertegnende sto det tydeligere enn noen gang, at den beste løsningen for gitt problem, aldri gjemmer seg på andre siden av en dør du blir tvunget til å gå igjennom. 

Bitcoin gir deg muligheten til å stemme imot tvangens fortsatte herjinger og en elitistisk utforming av verden omkring deg, med kanskje det viktigste medium du kan gjøre det med – dine penger.   

Relatert innhold

«NOK er stengt», god påske

Banker mener de er teknologiselskap og satser på fintech, men klarer fortsatt ikke flytte penger på helligdager.

Vipps sviktet da behovet var størst – hva om det hadde skjedd i en krig eller krise?

Vi er i trøbbel fordi Vipps er gammel teknologi pakket inn i det norske flagg og en oransje emoji.