Hjem  »  Meninger  »  Prisen på bitcoin er irrelevant

Prisen på bitcoin er irrelevant

Bendik Norheim Schei
calendar 16,februar 2019

Prissvingningene er støy

Det er mange som mener mye om prisen på bitcoin. Noen legger vekt på fjorårets prisfall, da den populære kryptovalutaen mistet 80% av sin verdi. Noen viser til at prisen nå er mer enn det tredoble av hva den var for to år siden. Andre igjen er kritiske på grunn av de store svingningene. En ny rapport utarbeidet av det norske investeringsselskapet Arcane Crypto, peker imidlertid i retning av at dagens prissvingninger og diskusjoner om dette er lite annet en støy.
(Kryptografen.no eies og drives av Arcane Crypto AS)

I rapporten fremkommer det at 2018 var preget av mye mer enn prisspekulasjon. I ly av oppmerksomheten rundt det volatile markedet for kryptovaluta har det blitt igangsatt store prosjekter som vil gjøre kryptovaluta mer tilgjengelig og anvendbart. Prosjekter som på sikt vil kunne få stor effekt på samfunnet.

Verdifullt i en dystopisk verden

Skal vi tro direktøren i investeringsbanken JP Morgan er bitcoin kun verdifullt dersom verden ender opp som en mørk dystopi med totalitære og undertrykkende regimer.

Samtidig ruller nå noen av verdens største finansinstitusjoner ut tjenester knyttet til nettopp bitcoin.

Finanskjemper satser på kryptovaluta

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, VanEck og verdens største kapitalforvalter, BlackRock, er alle i gang med prosjekter og utredninger knyttet til kryptovaluta. Fintech-startups med revolusjonerende betalingstjenester basert på blokkjedeteknologi, verdsettes til flere milliarder dollar.

Fidelity, som forvalter over 7 200 milliarder dollar og har mer enn 13 000 institusjonelle kunder, satser tungt på kryptovaluta. I mars kommer første del av deres storsatsing, Fidelity Digital Assets. En tjeneste for sikker lagring av bitcoin. Fidelity fjerner dermed mye av usikkerheten og risikoen som har preget handel med kryptovaluta. De gjør det dermed lettere for institusjonelle investorer å gå inn i markedet og kjøpe det eneste verdiobjektet, i tillegg til vin og kunst, det ikke lages mer av når prisen stiger. I en verden preget av kvantitative lettelser og pengetrykking på alle kanter, kan det være en attraktiv egenskap.

Fidelity er som sagt ikke alene. Aktører som ICE, eieren av New York Stock Exchange, og Nasdaq, verdens nest største børs, kommer også med store satsinger rettet mot krypto. ICE har f.eks. gått sammen med Microsoft, Starbucks, BCG og 8 andre investorer, for å blant annet tilby handel av finansielle kontrakter med oppgjør i bitcoin. Man kan lure på hva en kaffekjede som Starbucks gjør i et slikt samarbeid, men dette henger direkte sammen med at Starbucks ser på muligheten for å utnytte kryptovaluta knyttet til betalinger.De store finansielle institusjonene som nå jobber med kryptovaluta fokuserer på velfungerende investeringsstrukturer, regulerte løsninger og gode lagringstjenester – ikke på kortsiktige prissvingninger.

Teknologigigantene er også med på leken

Finansinstitusjonene er ikke de eneste. Store teknologiselskap som Microsoft, HTC og Samsung utvikler også tjenester rundt bitcoin og kryptovaluta. Microsoft er f.eks. godt i gang med et desentralisert identitetssystem, som er bygget på åpne blokkjeder som Bitcoin og Ethereum. Dette vil gi brukere større kontroll over egen data.

Det spekuleres i at Samsung skal implementere en lagringstjeneste for kryptovaluta i sin neste toppmodellen. HTC har allerede tatt det et steg videre og har lansert en egen blokkjede-basert mobil med spesialdesignet maskinvare for oppbevaring og bruk av bitcoin. Kjos og Norwegian skal åpne for betaling av flybilletter med kryptovaluta og lansere en egen kryptovaluta-børs.

Anerkjente universiteter investerer i kryptovaluta

Videre i kartleggingen til Arcane, kommer det fram at de mest prestisjetunge universitetene i verden også satser på kryptovaluta. I tillegg til å tilby kurs har universiteter som Harvard, Stanford, MIT og Yale investert i kryptorelaterte fond i 2018.

Regulering faller på plass

Med den enorme aktiviteten vi nå ser nå rundt kryptovaluta, følger naturlig nok reguleringer.

Arcanes rapport viser at de fleste land arbeider aktivt for å bedre lovverket rettet mot dette nye feltet. Særlig har fokuset vært stort på anti-hvitvaskingslovgivning. Kryptovaluta-børser i USA har vært regulert på dette feltet siden 2014. Canada innførte egen nasjonal lov for kryptovaluta i 2014. EU ble i fjor enige om et nytt direktiv som vil føre kryptovaluta-børser, som veksler med tradisjonell valuta, inn under anti-hvitvaskingsregelverket i 2020.

2019 vil være preget av viktige avgjørelser i USA angående bitcoins ulike finansielle tjenester og produkter. Lovforslag er også fremmet for å definere kryptovaluta som «digitale tokens» slik at kryptovaluta fritas fra verdipapirlovgivningen, og i stedet får et eget regelverk. Det blir satt sammen arbeidsgrupper både på nasjonalt og EU-nivå blant de europeiske landene.

Bitcoin og åpne blokkjeder har en verdi – uavhengig av prisen

Det er med andre ord ingen tvil om at kryptovaluta nå blir tatt seriøst over hele verden, og selv om prisene har falt mye, verdsettes kryptovalutamarkedet fortsatt til mer enn 100 milliarder dollar.

Vi befinner oss kanskje ikke i dystopien beskrevet av direktøren i JP Morgan. Selv om man kan lure med tanke på hyperinflasjon i en rekke fremvoksende økonomier, Trump som amerikansk president, Brexit og full overvåking fra teknologigiganter som Facebook.

Uansett, det er i alle fall stadig tydeligere at mange mener bitcoin har en verdi – uavhengig av prisen.

Opprinnelig publisert i Finansavisen 14.02.2019

Kryptografen.no eies og drives av Arcane Crypto AS.

Back