Hjem  »  Meninger  »  Vi må snakke om klimaproblemet i Bitcoinmining

Vi må snakke om klimaproblemet i Bitcoinmining

Kryptografen
calendar 05,mai 2021

Denne artikkelen er skrevet av Ben Gagnon, og oversatt med samtykke av Kryptografen. Den originale artikkelen på engelsk finner du her.

___________________________________________________________________

Det har for tiden vært en flom av overskrifter som har tatt for seg forskjellige aspekter av miljøpåvirkningen fra Bitcoinmining. Mange internasjonale artikler, tweeter eller videoer siterer Digiconomist og/eller Cambridge som sin viktigste kilde, og sier noen versjon(er) av følgende to utsagn;

“Bitcoin consumes more electricity than Argentina/Kazakhstan”

“Bitcoins’ electricity consumption as a country ranks in the top 30 globally”

Sammenligningsgrunnlaget

Å sette Bitcoin opp imot forskjellige land – for så å rangere dem, er en effektiv måte for å få folk til å føle at Bitcoin ikke bare er en av de ledende utslippskildene i verden, men også et virkelig stort problem sammenlignet med de andre 200 landene i verden.

Denne sammenligningen er nesten alltid kombinert med den nå bortimot universelle kunnskapen om Bitcoins’ historiske og eksponensielle prisytelse, og gir leseren et kraftig og umiskjennelig inntrykk.

Hvis Bitcoin forbli uregulert, vil det ødelegge planeten med sin eksponentielle vekst. – Et inntrykk mange forfattere gjerne utrykker.

Det er mye å si om metodikken og begrensningene til disse modellene, men når de tar sine egne data til full verdi, blir miljøpåvirkningen fra Bitcoinmining helt uvesentlig.

Ved sammenligning av den årlige utslippsproduksjonen fra Digiconomist med Co2-utslippsdata fra Our World In Data, ser vi at Bitcoins globale andel av utslippene på ~ 47 millioner tonn Co2 bare er ~ 0,13% av den globale årlige summen på ~ 37 milliarder tonn i dag. Dette er det samme datapunktet som brukt i tidligere nevnte argumenter, men kontekstualisert som ethvert globalt problem burde være – innenfor hele verdens kontekst. Som sådan maler et radikalt annet bilde.

Viktige bemerkninger

Det er viktig å merke seg at dette er Bitcoins nåværende beregnede utslipp, samtidig som Bitcoin flyter rett under sitt høyeste verdinivå noensinne. Selv om det er umulig å vite det nøyaktige tallet, vil diskontering av Bitcoins ekspotensielle vekst siden 2009 trolig redusere de gjennomsnittlige årlige utslippene som Bitcoin har vært ansvarlig for siden 2009 med mer enn halvparten.

Bitcoin har knapt eksistert i 12 år. Dataene om utslipp knyttet til klimaendringer måles kumulativt og går 270 år tilbake til 1750. Det er 21 ganger lenger enn Bitcoin har eksistert. Siden ingen kan være 100% sikre på Bitcoins virkelige innvirkning siden 2009, tar vi den altfor konservative tilnærmingen og projiserer Bitcoins nåværende andel av globale utslipp tilbake til Bitcoins begynnelse og kartlegger det historisk med den kumulative mengden utslipp. Tar man dette inn i betrakningen, blir Bitcoins andel av målte globale utslipp til dags dato enda mindre, ~ 0,028% ved hjelp av denne svært konservative tilnærmingen.

Det er viktig å merke seg skalaene til disse diagrammene. Ettersom Bitcoins andel av de målte globale utslippene er så uendelig liten, er det ikke mulig å gjengi noe normalt størrelsesdiagram som nøyaktig representerer Bitcoins andel av globale utslipp til dags dato, da det ville blitt for lite for å være synlig i det menneskelige øyet.

Avslutningsvis er det også et lite forbehold i Our World In Datas årlige Co2-utslipp. Statistikken måler kun Co2-utslipp fra forbrenning av fossilt brennstoff for energi- og sementproduksjon. Endring av arealbruk er ikke inkludert. Ettersom energi og sement kun står for ~ 76,2% av det globale energiforbruket, må vi diskontere med 24%, noe som betyr at Bitcoins nåværende globale andel av totale utslipp er ~ 0,098%, altså mindre enn 1/10 av 1%.

Hvorfor er dette viktig?

Det er helt sikkert at klimaendringer begynte å eksistere før Bitcoin.

Bitcoin forårsaket ikke klimaendringene. Har Bitcoin utslipp? Ja. Alle ting har det. Men utslippene som andel av den globale summen er helt uvesentlige.

Hvis du er oppriktig rundt det å redusere utslipp, må du også ønske å redusere dem på en slik måte at du får den beste kombinasjonen av høyest mulige reduserte utslipp, til lavest mulig pris og til raskest mulig hastighet. Det grunnleggende økonomiske prinsippet om marginalnytte gjør det klart at for å redusere Bitcoins’ lille mengde utslipp ned til 0, vil det kreve en overdreven mengde kontanter og innsats per reduksjonsenhet.

Det er imidlertid mange næringer der hvis samme mengde kapital og innsats ble brukt, ville det ført til en betydelig større og målbar reduksjon i utslipp på grunn av deres eksisterende skala. Hvis målet ditt er å redusere utslipp, er Bitcoin-mining et av de minst effektive og meningsfulle fokusområdene du kan ha.

Nå burde det være klart at “Bitcoins klimaproblem” ikke har noe med utslipp å gjøre, og heller alt å gjøre med å prøve å bygge støtte og rettferdiggjøring for regulering av verdens frieste marked – nemlig Bitcoinmining.

Back