eric-prouzet-UipokEnGOyE-unsplash.jpg

Ønsker å være først

Toppsjef i Kinas «folkebank» – People’s Bank of China, Yi Gang, sier pilotprosjektet for en digital Yuan har gjennomført transaksjoner for over 2 milliarder Yuan (3 milliarder NOK). Gang fremla dette og kom med videre hyllest av sin nasjonale digitale sentralbankvaluta under denne ukens «Hong Kong Fintech» ukeskonferanse.

Yi Gang sier disse pilotprosjektene, som har pågått i flere ulike kinesiske byer den siste tiden, har gjennomført over 4 millioner transaksjoner, og disse transaksjonene har som nevnt utgjort over 2 milliarder Yuan. 

Nye teknologier og konsepter som mikrolån og risikostyring har ført til at finansielle tjenester har fått en oppsving i avsidesliggende områder i Kina. Målet til Kina er at en digital Yuan skal omfavne hele landet.

Kontaktløs er også smitteløs

COVID-19-krisen har også akselerert behovet for kontaktløs bankvirksomhet, og skapt utfordringer for sentralbanker som ønsker å balansere forbrukernes behov og sikkerhet.

Under et virituelt panel, med toppsjef i den internasjonale oppgjørsbanken Agustin Carstens og den nederlandske sentralbanksjefen Klass Knot, diskuterte Yi Gang problemene Kina opplever rundt sikker oppbevaring av forbrukernes private informasjon i anvendelsen av en ny digital valuta.

I henhold til en Reuters-rapport, så roet Yi Gang ned forventingene til en nært forestående lansering, og sier videre at det digitale Yuan prosjektet fortsatt er i en tidlig fase.

Kina må fortsatt utvikle et “forholdvis komplisert og komplett juridisk rammeverk” – spesielt rundt transparans.

Yi Gang

EU sitter ikke stille

Dette var samme uken som Christine Lagarde, ECB presidenten, uttalte seg positiv til en digital Euro. Hun fortalt at de har gjennomført en stor brukerundersøkelse for å sjekke ulike behov for fremtidige brukere av en ny digital sentralbank valuta. Mange mener at dette er et bevis for at de går mot en lansering mot massemarkedet, og ikke bare interbank oppgjør.

Du kan delta på spørreundersøkelsen her!

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.