Kjøpe gjennom din aksjemegler

Investorer som av praktiske årsaker kun handler aksjer og egenkapitalbevis, eller fordi de er bundet opp mandater, kan kjøpe Bitcoin, Ethereum og Litecoin gjennom Grayscale sine trusts. Du kjøper og eier det som en aksje, men får en eksponering mot kryptovalutaen, nesten som en ETF.

Arcane Research har sett på de ulike Grayscale produktene og sammenlignet de med underliggende kryptovalutaer.

Betaler opp

Analysen viser at prisen på Grayscale produktene gjennomgående er høyere enn “net asset value” i fondet som er bundet opp kryptovaluta. Det betyr at aksjeinvestorer er villige til å betale en premium for å eksponere seg gjennom aksjemarkedet og ikke kjøpe kryptovaluta direkte. Det forteller også om hvilke krefter som er på vei inn i kryptomarkedet.

Grayscale sin Ethereum Trust handler for eksempel 93.7% over NAV i fondet. Grayscale sitt Litecoin fond handler hele 753% over underliggende verdier. Litecoin fondet ble lansert forrige tirsdag, så det blir spennende å se hvordan prisene stabiliserer seg. Den høye premiem i dag sier uansett noe om etterspørselen fra investorene.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.