Nasdaq-aksjer hele døgnet

DX Exchange tilbyr kundene sine digitale eierskapsbevis, såkalte tokens, basert på 10 forskjellige selskaper fra Nasdaq-børsen i USA. Selskaper som Apple, Facebook og Amazon er nå tilgjengelig gjennom digitale tokens. Disse er konstruert slik at børsen kjøper de originale aksjene, og utbetaler utbytte på samme måte som hvis kunden selv hadde kjøpt den originale aksjen.

De digitale eierskapene er bygget på blokkjeden til Ethereum. Dette åpner for en helt ny type aksjehandel. Aksjene er tilgjengelig hele døgnet, da handelen ikke vil stenges slik som børsen aksjene originalt handles på. I tillegg er det mulig å handle andeler av aksjer, og ikke bare hele aksjer. Videre gir dette produktet investorer fra hele verden muligheten til å kjøpe amerikanske aksjer, noe som vanligvis er vanskelig da aksjene kun selges på en spesifikk børs. DX Exchange vil senere utvide til aksjer fra New York Stock Exchange, Tokyo og Hong Kong.

Skattefri aksjehandel med kryptovaluta

En annen børs i Hviterussland har nylig satt i gang et lignende prosjekt, hvor kundene kan handle digitale tokens baserte på over 150 aksjer. Disse følger kun prisen til aksjene og vil ikke utbetale utbytte, men muliggjør kjøp av tradisjonelle aksjer fra hele verden med kryptovalutaene bitcoin og ether. I tillegg kan kundene handle digitale tokens basert på olje, gull og andre tradisjonelle aktiver. Selskapet ønsker og tilby 10,000 finansielle instrumenter innen 2022.

Hviterussland godkjente en egen lov om kryptovaluta i desember 2017, og håper dette kan hjelpe selskaper med investeringer fra utenlandske aktører. Handel av slike produkter ved bruk av kryptovaluta er skattefritt i landet inntil 2023.

Slutt på papirbaserte aksjeeierskap?

Den amerikanske staten Wyoming har introdusert ny lovgivning som vil gjøre det mulig med utstedelse av aksjer på blokkjeden. I House Bill 0185 foreslås det at selskapers aksjer kan representeres som såkalte «sertifiserte tokens». Dette vil medføre at aksjeeierskap kan lagres i et elektronisk format på en blokkjede, og informasjonen dermed sendes til eier med autorisering gjennom nettverksignaturer.

Om forslaget blir godkjent vil det være aktivt allerede fra juni 2019. To andre krypto-relaterte lover er allerede godkjent i delstaten. Disse frigjør såkalte «utility tokens» fra verdipapirloven og har gjort det enklere med testing av blokkjedeprosjekter innenfor et sikkert og regulert oppsett.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.