https://medium.com/@thequant/forex-market-makers-mystery-brokers-43c2d302bc10

Hva er AMM?

Automatiske Market Makers (AMM) er absolutt i vinden om dagen. AMMer oppstår som et alternativ for den tradisjonelle børsprosessen og ordrebøker med en tillatelsesfri “liquidity pool” drevet av algoritmer.

AMMer eksisterer som smartkontrakter som igjen skaper en liquidity pool ved bruk av ERC20 (Etherum) tokens som automatisk blir tradet gjennom en algoritme i motsetning til en ordrebok. Dette fører til en utdatering av den klassiske ordreboken med et system hvor eiendeler automatisk kan bli tradet mot poolets siste omsatte priser.

Hvorfor bruke AMM?

Det finnes to hovedtyper av AMMer. Den ene kan bli satt opp og styrt av tradisjonelle market makers. Den andre derimot, er i sin helhet administrert av en bestemt algoritme. Det sistnevnte tillater hvilken som helst bruker i markedet til å delta ved kun å sette inn likvide midler i smartkontrakten. En AMM fjerner behovet for store ordrebøker i prosessen ved å liste og trade kryptovaluta og andre digitale eiendeler.

I motsetning til desentraliserte børser, så er det ingen fysiske krefter som legger ask og bid ordre. Det er kun linjer med kode som gjør den jobben. Prisene på forskjellige produkter i et slikt verktøy beveger seg altså kun basert på forbrukerengasjerte kjøp og salg – og er derfor mindre utsatte for ekstern påvirkning. For å bruke Etherum som eksempel, som også er listet på sentraliserte børser, vil prisene fra tid til annen variere fra børs til AMM- da oppstår det en arbitrasjemulighet for å føre prisen på AMM til paritet med børsen. AMMer er svært nyttige for å gi likviditet til markedet med færre ressurser og som navnet antyder, uten en manuell market maker.

Kyber og Uniswap

Uniswap og Kyber er blant de mest populære AMMene. De har begge sine respektive fordeler og ulemper.

Kyber Network var en av de første AMMene som introduserte automatiske liquidity pools for krypto-nettverket i tidlig 2018. Kyber Network sine liquidity pools er av den førstnevnte hovedtypen AMM, som er satt opp og styrt av profesjonelle market makers eller av et team fra Kyber. I motsetning til den andre typen AMM, er det ikke mulig for noen andre å tilby likviditet i poolen.

Prisen for tokens i en slik liquidity pool kan bli satt av eksterne krefter, eller automatisk generert av smartkontrakt-parameterene under oppsettet. Dette gjør at market makeren har større kontroll på liquidity poolen hvis det oppstår høy volatilitet. Måten Kyber gir insentiv til aktivitet, er som tidligere nevnt arbitrasjemulighetene som oppstår mellom AMMen og sentraliserte børser.

Uniswap var på den andre siden den første ordentlige desentraliserte AMMen til å entre markedet i November 2019.

Uniswap tillater i motsetning til Kyber, at hvem som helst kan tilføre en liquidity pool på nettverket. Prisene i UniSwap smart-kontraktene kan ikke bli eksternt styrt eller kontrollert. Prisen på tokensene i poolen er i sin helhet styrt av balansen mellom de to tokensene i poolen.

Hva motiverer til aktivitet?

Insentivet Uniswap tilbyr for individene som gir likviditet til poolen består av at Uniswap tar en 0,3% kostnad/kurtasje på alle trades som skjer på plattformen. Når en person innløser sine tokens, så vil de motta en del av denne kurtasjen basert ut fra hvor stor andel av liquidity poolen de har lagt inn. En nedside ved dette systemet er at dette insentivet baserer seg i sin helhet på hvor mange trades som skjer på plattformen. Opplever man lite trading på plattformen, så vil det ikke være noe insentiv til driverene av plattformen i seg selv.

Hva skjer fremover?

For Uniswap, så er tradet volum nok til å sikre fremtidig interesse. Over en 7-dagers periode i Juni, ble det tradet over $169 millioner på Uniswap plattformen. Det er over $570.000 i uken som blir delt ut til bidragsyterne. På grunn av dette høye beløpet, vil folk begynne å bli interessert i governance på plattformen. Det betyr at i likhet med andre DeFi prosjekter, så trenger AMMer høy omsetning for å kunne ta premiums for sine governance tokens. Det kan argumenteres for at denne typen å investere på motvirker forekomster av “døde” prosjekter uten omsetning som bare blir liggende i markedet på grunn av private kapitalinnskytelser.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.