George Rex, Flickr

Utforsking av mulige fordeler og risikoer

Sentralbanken i Storbrittania, Bank of England, har idag sammen med det britiske finansdepartementet, HMs Treasury, gått ut med nyheten om at de har startet opp en arbeidsgruppe (task force) for å utforske muligheter i markedet for digitale sentralbankpenger. Det felles prosjektet vil undersøke hvordan en potensiell digital valuta vil fungere, og mulige risikoer forbundet med den.

Denne meldingen er ikke en beslutning om å innføre digitale sentralbankpenger, men dannelsen er det største grepet fra øystaten i denne forbindelsen.

Engasjementsforum

Bank of England har også kunngjort at det blir opprettet et engasjementsforum for å få tilbakemelding fra offentligheten på de ikke-tekniske elementene ved innføring av et CBDC, og et teknologiforum for å se på de tekniske utfordringene ved å bygge infrastrukturen.

Hovedarbeidsgruppen er som nevnt et samarbeid mellom etatene, men det er i tillegg også opprettet en spesifikk arbeidsgruppe hos Bank of England som skal utforske fordelene en sentralbank kan få gjennom utstedelse av digitale sentralbankpenger. BoE gruppen skal samarbeide med både andre britiske private aktører og byråer, men også andre internasjonale myndigheter.

Storbritannias langsomme marsj til digitale sentralbankpenger

CBDC Taskforce” vil gi en vurdering av saken for en CBDC i Storbritannia. Det vil også overvåke hvordan andre land rundt om i verden utvikler sine egne digitale valutaer, med mål om å holde Storbritannia i forkant av denne teknologiske utviklingen.

CBDC Taskforce vil bli ledet av Jon Cunliffe, nestleder for finansiell stabilitet i Bank of England og Katharine Braddick, generaldirektør for finansielle tjenester ved HM Treasury.

I mars 2020 utga Bank of England et “discussion paper” om mulighetene, utfordringene og utformingen av en potensiell DSP. Diskusjonen fremmet syv måter DSP kunne støtte Bank of Englands mål om å opprettholde finansiell stabilitet. Disse inkluderer å unngå risikoen ved nye former for private penger, som Bitcoin, og å hjelpe til med å støtte betalinger på tvers av landegrenser – Cross border payments.

Mange på listen

Storbritannia føyer seg dermed inn på listen over stater som for tiden utforsker en CBDC; Kina gjennomfører for tiden avanserte studier av sitt Digital Currency, Electronic Payment (DCEP) -system, mens Japans sentralbank i april lanserte den første fasen av en mulighetsstudie om en digital Yen. Presidenten i den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, sa nylig at beslutningen om å utstede en digital euro vil bli tatt innen midten av dette året.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.