Kilde: BIS

Sentralbankenes sentralbank

Den internasjonale oppgjørsbanken – BIS (Bank for international settlements), blir ofte kalt sentralbankenes sentralbank, og spiller med det en svært sentral rolle når det kommer til implementeringen og utviklingen av digitale sentalbankpenger (DSP) i verdens monetære system.

Banken har i en nylig rapport hevdet at de ser på DSPer som en unik mulighet for akuratt dette nevnte monetære systemet. Utviklingen av DSPer er som Kryptografen tidligere har skrevet om, en svært aktuell debatt innenfor verden av sentralbanker, som selv Norges Bank har kastet seg på med et utviklingsteam og pilotprosjekt.

Flere fordeler

BIS skriver i rapporten at DSPer tilbyr alle de unike fordelene med sentralbankpenger, bare i digital form: oppgjør, likviditet og integritet. Bankinstitusjonen ser på teknologien som en avansert representasjon av penger for den nye fremvoksende digitale økonomien.

Samtidig skriver BIS at DSP bør utformes med tanke på allmennheten. “I likhet med siste generasjon av øyeblikkelige betalingssystemer for detaljhandel, kan DSPer i detaljhandel sikre åpne betalingsplattformer og konkurransedyktige vilkår for innovasjon.” Skriver de i rapporten.

Videre konkluderes det med at “teknologien kan oppmuntre til lavere kostnader og bedre tjenester, som også kan motvirke markedsmakt og konkurransebegrensende praksis. Bruk av DSP og åpne plattformer fordelaktig for en gode monetære system”

“A logical step in their design is to delegate the majority of operational tasks and consumer-facing activities to commercial banks and non-bank PSPs that provide retail services on a competitive level playing field. Meanwhile, the central bank can focus on operating the core of the system.”

Bank for international settlements

Krever internasjonalt samarbeid

Sentralbankenes sentralbank mener DSPer bygget på digital identifikasjon har potensialet til å forbedre betalinger over landegrenser, og begrense valutarisiko- og substitusjonsproblemer. Et system utviklet for å enklere kunne identifisere motparter på tvers av landegrenser vil potensielt kunne være svært behjelpelig, men det krever internasjonalt samarbeid for å ordne.

Multi-CBDC arrangements could surmount the hurdles of sharing digital IDs across borders, but will require international cooperation.

Bitcoin og stablecoins

BIS-rapporten glemte ikke å slakte Bitcoin og andre kryptovaluta med vanlige motargumenter om spekulative investeringer, hvitvasking av penger, karbonavtrykk og ransomware-retorikk. Tidligere i juni kalte Benoît Cœuré, Bitcoin-kritiker og leder for BIS innovasjonsavdeling, El Salvadors Bitcoin-adopsjon et “interessant eksperiment.”

Når det gjelder stablecoins, konkluderte BIS-forskerne med at DSPer kunne eksistere uten store problemer sammen med privat utstedte stablecoins.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.