Mange finanskommentatorer har tidligere latterliggjort bitcoin på grunn av høy volatilitet. De har advart mot faren for verdifall og anbefalt nordmenn å heller investere i aksjer eller ha penger på konto. Det kan høres fornuftig ut, bitcoin har jo stupt den siste tiden, men det har jo den norske krona også gjort. Hittil i år har den norske kronen faktisk falt mer mot dollar enn det bitcoin har. Ser vi på aksjer gjør også referanseindeksen på Oslo Børs det svakere enn Bitcoin.

Flukt fra små valutaer i krisetider

Den norske kronen har vært under press siden nyttår. Det skyldes både den fallende oljeprisen og de økonomiske effektene av coronaviruset. Den norske kronen er en liten valuta, som typisk opplever flukt i usikre tider. Under kriser er det vanlig at fond og institusjoner selger utenlandske verdipapirer og henter pengene hjem, til sine respektive storvalutaer.

Bitcoin har også opplevd investorflukt og falt kraftig i starten da koronaviruset traff Europa. Det ligger flere faktorer bak dette fallet:

  • For det første har det vært institusjonelle tradere i bitcoin som har måttet lukke belånte posisjoner og selge seg ned for skaffe cash.
  • For det andre har det vært to store bitcoineiere (hvaler), som ved to anledninger dumpet store mengder bitcoin.
  • Dette utløste en likvideringsspiral i derivatmarkedet for bitcoin. Belånte posisjoner gikk i stop-loss og til likvidering da kursen falt. Dette førte til videre kursfall og at flere traff stop-loss og likvideringsgrenser.

Disse prosessene er imidlertid over for bitcoin i denne omgang og kursen har stabilisert seg. Det har ført til at for eksempel OBX-indeksen har gjort det relativt svakere enn bitcoin, fordi fallet har fortsatt der.

Fortsatt like dyr bitcoin for nordmenn

På grunn av det store kursfallet for norske kroner, har det ikke blitt billigere for nordmenn å kjøpe bitcoin i år, selv om bitcoin også har falt kraftig. Grunnen er selvfølgelig at bitcoin handles primært i dollar og at dollarkursen har steget mer enn bitcoinfallet.

Dette er en trist nyhet for de som hadde håpet å kunne kjøpe opp billige bitcoin, men en gladnyhet for de som kjøpte ved starten av året og kan veksle tilbake norske kroner uten et tap, hvis de tør sitte med en liten og usikker valuta.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.