Mining av bitcoins reduserer metangass i atmosfæren som kommer fra drivhuseffekten, sier han.

Fredag 12. februar la Yassine Elmandjra, analytiker i ARK Investment Management LLC (ARK), en investor som forvalter innovative og nytenkende fond, ut en tråd på Twitter som forklarte ulike grunner til at mining av bitcoins ikke er skadelig for miljøet, men som heller favoriserer den.

Twitter-tråden som ble publisert 12. februar kom som et svar til kritikerne av kryptovalutaen som fortsetter å tro at mining av bitcoin er en uforholdsmessig sløsing med energi og er skadelig for miljøet. “I motsetning til denne tankegangen, mener vi at effekten av bitcoin-mining er helt klart positiv for miljøet.” Skrev Elmandjra i sin første tweet.

Gjennom tråden snakket analytikeren om miljøfordelene av utslipp fra bitcoins, og henviste til bruken av strandet energi til mining.

Eksempler på dette inkluderer vannkraftdammer i enkelte regioner i Kina, eller strandede olje- og gassbrønner i Nord-Amerika. Miningutstyret er mobilt, og kan dermed plasseres i nærheten av hvor den billigste energikilden er, for å dra nytte av den og gi et formål med den strandede energiproduksjonen.

Så, i stedet for å slippe metangassen ut i atmosfæren, brukes den som energi for produksjon av bitcoins. Energi som kanadiske oljeselskaper har brukt siden 2019 til å utvinne kryptovalutaen. Norske Equinor har også begynt å utforske mulighetene for å bruke overskskuddsgass til å mine kryptovaluta, i stedet for at det slippes ut i atmosfæren.

Elmandjra fremhevet også bitcoins effektivitet når det gjelder energiforbruk, sammenlignet med gull og det tradisjonelle banksystemet. Dette er noe som analytikeren allerede har skrevet om i en artikkel for ARK Invest hvor han gikk gjennom diverse myter om Bitcoin, hvor han skriver at “Bitcoin er mye mer effektivt enn tradisjonell bank- og gullgruvedrift på global skala. Tradisjonelt bankforbruk ligger på 2,34 milliarder gigajoules (GJ) per år og gullgruvedrift 500 millioner GJ, mens Bitcoin bruker 184 millioner GJ, henholdsvis mindre enn 10% og 40% av tradisjonell bank- og gullgruvedrift.”

bitcoin, price, BTC volatility, ARK Invest
Kilde: ARK Investment Management LLC, 2020. Datakilde: https://medium.com/@danhedl/pow-is-efficient-aa3d442754d3

Elmandjra avsluttet sin Twitter-tråd, med henvisning til en artikkel fra Unchained Capital, et Bitcoin-finansselskap, skrevet av Parker Lewis, leder for forretningsutvikling i selskapet, hvor han oppsummerte hvorfor han mener at bitcoin-mining er bra for miljøet:

  • En betydelig del av bitcoins energiforbruk genereres fra fornybare ressurser.
  • Bitcoin vil stimulere innovasjon i utviklingen av fornybar energiteknologi og ressurser.
  • Bitcoin bruker energi som ellers er bortkastet. https://www.upstreamdata.ca/
  • Bitcoin bruker bare den energien som er tilgjengelig på det åpne markedet.
  • Bitcoin bruker energiressurser som ellers ikke ville være økonomiske å utvikle.
  • Bitcoins innebygde energibehov vil forbedre effektiviteten til strømnettene.

Deler av artikkelen er opprinnelig publisert på Explica.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.