Kilde: Arcane Research

Bitcoin som sikkerhet

Arcane Research har nylig publisert en rapport i samarbeid med Bitstamp om hvordan bruken av bitcoin som sikkerhet i kryptovalutamarkedet utvikler seg. Kort fortalt, så er det i forskjellige deler av markedet enorm vekst, men la oss gå litt mer i dybden.

Ifølge rapporten er det i dagens finansielle sikkerhetsmarked (collateral) verdier for nesten $20 trillioner – billioner på norsk. Imidlertid eksisterer det en betydelig svakhet som skaper systematisk risiko i det finansielle systemet som helhet, nemlig gjenbruk av collateral. Den økende gjenbruken av collateral gjør disse eiendelene risikofylte og viser den potensielle ustabiliteten i finansmarkedene, i tillegg til å vise en skjørhet som er verre enn hva mange ønsker å innrømme. Det er her bitcoin kommer inn i bildet.

Bitcoin har unike egenskaper som fjerner både motpartsrisiko og kredittrisiko. Bitcoin kan handles 24/7 – 365 dager i året. Man kan overføre bitcoin svært hurtig, til alle verdens utkanter, og kostnaden for å gjennomføre en transaksjon er minimal. Det er ting som dette som gjør at bitcoin kan være fremtidens go-to når det kommer til sikkerhet i finansielle markeder.

625,000 BTC som collateral, men potensialet er større.

Arcane Research har funnet ut at det per idag blir brukt rundt 625 tusen bitcoin som sikkerhet i kryptomarkedet. Det tilsvarer en verdi på ca. $30 milliarder. Dette tallet er basert på estimater av sikkerhet i derivatmarkedet, i lånemarkedet og tokenisert BTC i desentralisert finans (DeFi). Denne verdien tilsvarer kun 0,15% av det totale markedet for sikkerhet – men tallet er i stadig vekst og potensialet er stort.

Institusjonene inntar markedet

Kryptolånemarkedet har i løpet av det siste året opplevd voldsom vekst. I løpet av 2020 har milliarder av dollar fra institusjoner blitt allokert til lånemarkedet. Det institusjonelt-fokuserte selskapet Genesis så en Year-over-Year vekst på 245% for sine utestående lån. Arcane Research har videre estimert at over 400,000 BTC mulig allerede er i bruk lånemarkedet i dag.

En annen kjent markedsledende aktør i utlånsverden er BlockFi. BlockFi har delt interne tall med Arcane Research som viser at de så absolutt er en konkurrent til Genesis når det kommer til krypto-utlån på en institusjonell arena. I 2020 behandlet BlockFi $18,6 milliarder i lån til institusjoner og private kunder. Selskapet hadde $4,4 milliarder i utestående institusjonelle lån ved utgangen av 2020, og ifølge David Olsson, sjef for institusjonell distribusjon i BlockFi, forventer de at veksten vil fortsette i 2021:

“As traditional investment firms continue to adopt digital asset strategies, there is a huge vacuum in lending, which will need to be filled by efficient capital providers. We also expect further regulatory clarity globally in 2021, which will help ease any remaining institutional concerns about investing in the space.”

David Olsson

BlockFi sine klienter og kunder er ikke kun fra USA, men fra hele verden. 60% i USA, 25% fra Asia, og 15% fra Europa, som dette diagrammet fra Arcane Research viser.

“Jeg tror vi er helt i starten”

Bendik Norheim Schei, sjef i Arcane Research, mener rapporten viser det enorme potensialet som eksisterer i lånemarkedet for kryptovaluta og bitcoin.

Bitcoin har noen unike egenskaper som gjør det velegnet som collateral. Ingen motpartsrisiko, alltid tilgjengelig, 24/7/365, over hele verden. Samtidig kanskje det enklest verdiobjektet å flytte rundt i verden gjennom øyeblikkelige transaksjoner, til nesten ingen kost, med endelig oppgjør.

Ingen andre aktiva kan matche dette! Mange får nå øynene opp for dette, og blant annet lånemarkedet vokser eksponensielt. Ekstra spennende er det at veksten hovedsaklig kommer fra institusjonelle aktører. Jeg tror vi er helt i starten av hva som vil bli en kjempestor del av kryptomarkedet.

Bendik Norheim Schei, Head of Arcane Research

Er bitcoin fremtidens sikkerhet i lånemarkedet?

Det finnes mange grunner til å bruke bitcoin som sikkerhet når man tar opp lån. De vanligste er for å gire opp eksisterende kryptoposisjoner, arbitrasjemuligheter og for å dekke driftskostnader uten å selge unna eiendeler.

Lånemarkedet for bitcoin er ungt, men raskt voksende. De første selskapene i denne sektoren lanserte sine første utlånstilbud for bare fire-fem år siden. Dette har nå utviklet seg en milliardindustri og en viktig del av det samlede bitcoinmarkedet.

Denne artikkelen oppsummer kun en brøkdel av den fullstendige rapporten, som du kan lese her.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.