Legger du sammen avkastningen til gull og Dow Jones i 2020, så er det 10 ganger mindre enn hva bitcoin ga til sitt marked. Som følge av dette, mener Bank of Singapore nå at Bitcoin, sammen med andre kryptovalutaer, kan erstatte tradisjonelle safe-haven assets som gull.

Gjenstår utfordringer

Mansoor Mohi-uddin, sjeføkonom i BoS, skriver i et forskningsnotat at det forhåndsbestemte tilbudet på bitcoin i praksis betyr at investorer i økende grad ser mot det for å sikre porteføljene sine, selv om det gjenstår en rekke regulatoriske og omdømmeutfordringer.

“First, investors need trustworthy institutions to be able to hold digital currencies securely. Second, liquidity needs to improve significantly to reduce volatility to manageable levels,”

Mansoor Mohi-uddin

Han nevner videre at “bitcoin har vist seg svært volatilt i løpet av det siste året. Fra $4,000 til mer enn $ 40,000 og deretter tilbake til $ 30,000. Bitcoin er i tillegg korrelert med aksjer og andre risikoassets i stedet for å trades som en motsyklisk safehaven. Under en finanskrise er det fortsatt sannsynlig at investorer vil dumpe kryptovalutaer hvis markedet kræsjer, slik som i mars 2020. ”

Bitcoindroppet i begynnelsen av mars var bare midlertidig, og verdens største kryptovaluta i markedsverdi hentet seg inn igjen til å bli en av 2020s beste assets å eie:

“Digitalt gull” for institusjonelle investorer

Med en prisstigning på nærmere 300 prosent i 2020 overgikk bitcoin som tidligere nevnt den samlede gevinsten til gull og Dow Jones-aksjeindeksen med en faktor på 10. Dette bekrefter et fremtredende syn blant analytikere om at kryptovaluta i økende grad blir sett på som en form for “Digitalt gull” blant investorer.

2020 ga oss et skred av bitcoininteresse fra institusjonelle investorer, samt retail-investorer tiltrukket av det hvor enkelt det er å kjøpe og lagre bitcoin sammenliknet med fysisk gull.

Inflasjonshedge med utfordrerstatus

Bank of Singapore-notatet, først rapportert av The National News, avviser bitcoin som et levedyktig erstatningsalternativ for tradisjonelle fiat-valutaer som feks USD. Dette på grunn av volatiliteten og motstanden fra regjeringer som oppstår grunnet kryptovalutas utfordrerstatus mot myndighetenes monetære suverenitet.

“Regjeringer er veldig skeptiske til enhver teknologi som potensielt kan fortrenge nasjonale valutaer, dette vil redusere beslutningstakernes evne til å trykke penger under økonomiske kriser.” sier Mohi-uddin.

Avslutningsvis, nevner Mohi-uddin at det faktum at bitcoin ikke er underlagt inflasjonstiltak som kvantitative lettelser, gjør det digitale gullet til en svært egnet kandidat til å fungere som en verdilager.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.