Mangler en avgjørende faktor

Bitcoin har den siste uken hentet inn en god del av verditapet siden vi traff en lokal bunn i juni rett under $30,000. BTC/USD ligger i skrivende stund på $47.200 hos Bitfinex. Som Kryptografen nylig skrev om, har kryptomarkedet i tillegg til dette hentet seg inn igjen til å nå være verdt over $2 billioner. Men hva skiller dette lille bitcoin-bullrunnet fra det forrige?

Bloomberg rapporterer om at bitcoinmarkedet mangler en avgjørende faktor fra forrige bullrun. Leverage – eller giring på godt norsk. Bitcointradere holder ikke like mange girede posisjoner som ved siste markedsoppgang.

“Leveraged trading” er enkelt forklart trading med lånt egenkapital som kan øke potensiell avkastning, men det er verdt å merke seg at det også øker potensielt tap. Akuratt dette har vært en av de underliggende faktorene ved tidligere oppganger og nedganger. Typisk ser man dette når markedet f.eks. opplever en liten korreksjon, som utløser likvidering av girede posisjoner, som igjen sender markedet ytterligere ned grunnet automatiske salgsordre.

For å undersøke om bitcoinmarkedet er giret kan man se på prisforskjellen (spredningen) mellom prisen på bitcoin futures og spot. Spredningen er idag på et betydelig lavere nivå sammenlignet med Februar, rett før april-oppgangen som førte til ny ATH notering. Dette indikerer at etterspørselen etter girede longposisjoner er mindre.

relates to Bitcoin’s Surge Lacks Extreme Leverage That Powered Past Rallies

Hva kan dette føre til?

CEO i derivatplattformen FRNT Financial, Stéphane Oulette, sier til Bloomberg at han mener dette kan bety to ting. Først kan dette indikere at tradere ikke er like overbevist om at Bitcoins retur til nivåer over $45,000 er en reell start på et bullrun på den skalaen vi så tidligere i år. Når det er sagt, mener Oulette at det mest sannsynlige scenarioet er at de girede traderene bare ikke har kommet på banen enda, men at det er nært forestående, slik som tidligere.

Han legger til at hvis dette er tilfellet, så skal man ikke se bort ifra at den svært bullishe prediksjonen på $100,000 innen 2021 er innenfor rekkevidde:

“Typically we look at that as more of a strong-handed rally, which implies that the leverage portion of the rally comes later,” (…) “If that is the case, those $100,000 targets are very reasonable, I’d suggest. The last time we saw a move of this little leverage, we were pointing towards $20,000, and we didn’t really see the leverage come into the market in an aggressive way until we got to $40,000, which took us to $65,000.”

Stéphane Oulette, FRNT Financial

Binance og FTX har satt grenser

Siden februar har både Binance og FTX satt en cap på hvor stor giring det er mulig å ta på Bitcoin. Der det tidligere var mulig å ta posisjoner med 100x på Binance, er det nå kun mulig å ta 20x.

Samtidig er 20x et nivå som er betraktelig høyere enn standardtaket i det tradisjonelle aksjemarkedet.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.