Avigftene synker, inntektene øker

Som Arcane Research skriver i sin forrige ukesrapport for uke 29, fortsetter transaksjonsavgiftene på bitcoin-nettverket å synke, samtidig som det blir mer lukerativt å være miner. TheBlockCrypto rapporterer nå om at minere i løpet av forrige måned endte opp med å tjene $971,83 millioner inkludert transaksjonsavgifter, hvorav sistnevnte stod for $27,59 millioner.

Videre tjener minere 6,25 BTC per nye blokk som mines frem, som refereres til som “subsidy” i grafen under. Minere tjener intuitivt nok penger når kostnaden av å drive miningoperasjonen koster mindre enn hva de tjener av transaksjonsavgifter og nettverkssubsidier.

Inntjeningen har snudd etter junimåneds lokale bunnpunkt på $839 millioner, men er fortsatt ikke helt oppe på den globale toppen fra mai i år på $1,75 milliarder. Dette henger sammen med bitcoinprisens topp fra midten av april på rett under $70,000, hvor transaksjonskostnadene også var på all-time-high nivå.

Gjennomsnittlig transaksjonsavgift for Bitcoin YTD
Utdrag fra on-chain oppsummeringen fra The Weekly Update til Arcane Research

Kryptografen nyhetsbrev