8-month low

Som direkte konsekvens av at mange kinesiske miningsentere har fått ordre om å stenge ned, så ser vi nå en drastisk reduksjon i Bitcoins hashrate. Hashrate er et mål på datakraften per sekund som brukes under mining. Mer banalt forklart er det hastigheten på miningen. Det måles i hash per sekund, noe som betyr hvor mange beregninger per sekund som kan utføres. For eksempel indikerer 1 Mhash/s 1 million hashberegninger hvert sekund. Cointelegraph rapporterer om at denne størrelsen nå er på sitt laveste nivå siden tidlig november.

Hashraten målte igår 91,2 EH/s (Exohashes/sekund) ifølge siden Bitinfocharts. Det er rett over halvparten av hva som ble målt på den lokale toppen for seks uker siden, på 171 EH/s.

Kilde: Bitinfocharts

Dårligere fortjeneste

Bitinfocharts indikerer også et fall i lønnsomheten for mining fra en topp på $0,449 USD per dag per terahash per sekund til nåværende nivåer på $0,226 over samme periode.

BTC-hashrate har ikke vært så lav på 8 måneder. Sist gang vi opplevde så lave nivåer, viste kalenderen 3. november 2020. En høyere hashrate betyr større konkurranse blant minere om å validere nye blokker, og øker også ressursskalaen som kreves for å utføre et konsensusangrep, og dermed gjøre nettverket sikrere.

Fallet i lønnsomhet for hashrate og mining skyldes pågående tiltak fra kinesiske myndigheter på Bitcoin-mining over hele landet. I løpet av helgen ble bilder av stengte mining-pools i Sichuan-provinsen i Kina delt på sosiale medier. (Video i Twittertråden under)

Kinesisk crackdown

Som Kryptografen har skrevet om tidligere, har Bitcoinminere i Xinjiang-provinsen og indre Mongolia fått beskjed fra myndighetene om å stenge ned. Forrige uke fikk minere i Sichuan provinsen også kroken på døra. Sichuan provinsen er blant de største mining-provinsene, og stod i 2019 for over halvparten av verdens totale hash rate.

Selv om nyhetene i Kina kommer som en negativitet for nettverket, så er det også interessant å trekke frem at mye av miningoperasjonene i Kina er drevet på fossile energikilder som kull. Nedstengning av slike sentre er derfor positivt i mange øyne, og et steg i en grønnere retning.

Nord-Amerika, mer spesifikt Texas, har blitt omtalt som et mulig nytt populært område for mining. Den amerikanske delstaten er attraktiv på grunn av gunstig lovgivning og en overflod av fornybar energi med lave kostnader.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.