Ole-Andre Torjussen, daglig leder i Bitcoins Norge, har tidligere sagt til Kryptografen at alle midler fra salget av kryptovaluta og eventuell forsikringsutbetaling vil tilfalle kundene.

« Det understrekes at dette er den første utbetalingen som vil komme og at Bitcoins Norge samtidig jobber videre med eventuelle forsikringsutbetalinger som også vil kunne komme kundene til gode. Vi kommer ikke til å beholde noe av dette. Alt går tilbake til kundene. »

Nå bekrefter Alphapoint ovenfor E24, at de vil utbetale forsikring

«Alphapoint forsikret Bitcoins Norge om at vi vil kompensere dem, noe vi gjør. Vi står ved våre kunder.»

Dette er gode nyheter for kundene av Bitcoins Norge, som nå burde kunne forvente å få flere utbetalinger fra selskapet. Samtidig er det viktig å ikke juble for tidlig. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål og dermed betydelig usikkerhet rundt hva som blir det endelige resultatet.

FBI etterforsker angrepet

I e-posten til E24, bekrefter Alphapoint det Bitcoins Norge og Torjussen har sagt tidligere, at FBI er koblet inn i etterforskningen av phising-angrepet på plattformen.

Kryptografen nyhetsbrev