Kilde: TechCrunch, Flickr

IPO neste uke

I påvente av Coinbase’ børsnotering på Nasdaq neste uke, har kryptobørs-giganten sluppet estimerte tall og resultater for Q1 2021. Coinbase opplevde i følge rapporten en 117% kvartalvis økning i antall månedlige brukere som gjennomførte transaksjoner. Disse brukerene førte igjen til en bruttoinntekt på $1,8 milliarder – i underkant av $800 millioner nettoinntekt.

Coinbase’ inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) er estimert til $1,1 milliarder. Tradingvolumet endte i overkant av $335 milliarder, og antallet verifiserte brukere har økt med 13 millioner siden slutten av 2020.

Av de $223 milliardene som er plassert på Coinbase’ plattform, tilhører hele $122 milliarder institusjoner. Over halvparten av verdiene på plattformen tilhører altså institusjonelle investorer.

Alle tallene peker mot en virksomhet som svever høyt på lik linje med interessen for kryptovaluta, som øker sammen med prisen på bitcoin , Ether og andre markedsledende assets. Det passer Coinbase svært godt før den nært forestående børsnoteringen.

Skal øke retailtilbudet

Selv om den institusjonelle verden for fullt har inntatt kryptomarkedet, så gjenstår fortsatt en stor andel retailinvestorer. CEO i Coinbase, Brian Armstrong, har planer om å øke tilbudet for disse investorene, ved å tilby flere brukere tilgang til diverse DeFi applikasjoner, og generelt øke utvalget av forskjellige kryptoassets.

Det institusjonelle tilbudet skal, lite overraskende, også utvides. Prime-brokerage avdelingen skal utvides, og nyoppkjøpte Bison Trails skal utvikle hva Armstrong definerer som “Amazon Web Services for crypto”

Coinbase spår avslutningsvis tre forskjellige operasjonelle scenarioer, hvor plattformen i en “høy” scenario vil oppleve et månedlig gjennomsnitt på syv millioner aktive brukere – dette gitt at markedsverdien av kryptovaluta fortsetter siste tids vekst.

Verdsettes til over $100 milliarder

Coinbase første tradingdag under tickeren COIN er planlagt å finne sted 14. April 2021 på Nasdaq. Aksjeprisen forventes å ligge et sted mellom $300 og $350 med en verdsettelse på rundt $100 milliarder. Coinbase vil med det få en verdi på lik linje med Uber.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.