I en ny melding fra Bitcoins Norway til kundene skriver de:

Bitcoins Norges samlede erstatningsansvar overfor den enkelte kunde er begrenset til det opprinnelige valutainnskuddet på kundens konto.  Alle våre kunder vil likevel få betalt ut et beløp i norske kroner tilsvarende verdien de hadde i kryptovaluta hos oss den 7.mai. 2019.

Kunder som har betalt innskudd etter 7.mai vil ikke bli påvirket, men få tilbakebetalt beløpet i sin helhet.

Vi oppdaterer saken fortløpende.

Kryptografen nyhetsbrev