Årlig undersøkelse om blokkjeder

Det velkjente konsulentselskapet Deloitte har gjennomført sin årlige spørreundersøkelse om blokkjeder til utvalgte “finance professionals”.

I 2021-utgaven av undersøkelsen har “Big Four” konsulentselskapet spurt 1,280 senioransatte fra finansselskaper i henholdvis Brasil, Kina, Tyskland, Hong Kong, Japan, Singapore, Sør-Afrika, UAE, Storbrittania og USA. Det er verdt å notere seg at undersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet mars/april i år, da kryptomarkedet (og spesielt bitcoin) var på topp.

Du kan lese hele rapporten fra undersøkelsen her

Optimistiske funn

Rapporten fra undersøkelsen fremkommer hovedsakelig som rimelig bullish, med flere optimistiske spådommer om fremtiden enn negative. Blant annet svarte 81% at blokkjedeteknologi er “svært skalerbar, og har oppnådd adopsjon på mainstream-nivå”. Videre, sa 71% at de trodde at hvis selskapet deres ikke implementerte blokkjedeteknologi i nærmeste fremtid, ville de miste potensielle konkurransefortrinn.

På den litt mer negative siden, så hevdet 65% av respondentene i undersøkelsen at de ser på allerede eksisterende finansiell infrastruktur som den største hindringen til videre adopsjon av kryptovaluta og blokkjeder. 63% nevnte også cybersikkerhet som hindring, og 60% inkluderte regulatoriske hindringer.

Men et av de mest interessante funnene går på kryptovalutas posisjon om 10 år. Mer enn tre firedeler av respondentene svarte at de tror kryptovaluta enten vil rivalisere eller erstatte fiat-valuta innenfor de neste 10 årene.

“There is consensus among our cohorts that digital assets will replace fiat currencies in the next five to 10 years. More than three quarters of overall respondents and FSI respondents (76%) believe the changeover will occur.”

Deloitte 2021 Global Blockchain Survey
Kilde: Screenshot fra rapporten.
FSI: Finance Service Industry

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.