»  Nyheter  »  Demokratiserer energisektoren

Demokratiserer energisektoren

Richard Paulsen
calendar 11,juli 2019

Energihandel på «Exergy»

I dag er det vanskelig å følge strømmen fra kilde til forbruker, noe som hemmer fremveksten av grønne produkter, men også nyskapning innen energifeltet. Det skal LO3 løse ved å implementere smartkontrakter på hele verdikjeden innen kraftproduksjon.

Investeringsdirektør i Shell Ventures, Kirk Coburn, sier til Coindesk om deres investering i LO3:

«Ettersom verden beveger seg bort fra fossile energikilder, ønsker Shell å investere i innovative løsninger som aksellererer denne transformasjonen. LO3 Energy passer perfekt inn i vår miks av selskaper som ønsker å gjøre noe konkret for miljø og energisektoren.»

LO3 skal først lansere en mobilapp der brukerne skal kunne velge mellom ulike energikilder og leverandører. Selv om strømmen går gjennom nettet som normalt, vil en blokkjede følge detaljene fra kilde, til salg og forbruk.

I følge deres «white paper» ønsker LO3 sin «Exergy» blokkjede å «fasilitere en optimal kobling mellom lokal energiproduksjon til aktører som kan prissette, kjøpe, lagre og bruke energiproduksjonen mest effektivt. Dette skal skje gjennom bruk av automatiserte løsninger og smartkontrakter.»

Av konkrete eksempler skriver selskapet at de vil muliggjøre energihandel mellom privatpersoner, hedging av strømpris, virtuelle kraftstasjoner, dynamisk lading av el-biler og balansering av strømnettet ved over/underproduksjon.

Back