Bilde av Lukas fra Pexels

Verden beveger seg fremover, i ett tempo menneskeheten ikke har vært vitne til tidligere. Drevet frem av teknologi og digitalisering, åpnes dører inn til hittil ukjente territorier. Samtidig kan vi se en dør som stenges, for de som beveger seg for langsomt, eller ser omstillingen for sent. Er hele vårt tradisjonelle finanssystem det neste på listen? 

Reis 15 år tilbake i tiden. Hva har endret seg? Hva finnes i dag, som kun var «sprøe ideer» da? Hva finnes ikke lenger, og hva har totalt forandret seg? Du kommer kanskje over ting som du i utgangspunktet trodde var uforanderlige, men som i dag ser radikalt annerledes ut? Innovasjon og distrupsjon har alltid forandret verden omkring oss. Det er hastigheten på forandringene, som gjør tiden vi lever i, helt unik. Nå kan en av menneskehetens eldste institusjoner, en bærebjelke i det moderne samfunnet siden slutten av 1700-tallet, stå ovenfor en digital revolusjon, som totalt vil forandre måten vi ser på penger, måten vi handler, låner, sparer og forsikrer oss. Står vårt tradisjonelle finanssystem for fall?

Det tradisjonelle finanssystem

Tradisjonell finans er bygd opp av aktører de fleste kjenner godt. Du har banken din, forsikringsselskapet, kredittinstitusjoner og børsen. Det disse har til felles, er at de er egne selvstendige enheter. Det betyr, i denne sammenhengen, at de utøver kontroll over egen data, hvor og hvordan dataen lagres, og hvordan og til hvem den distribueres. De er kontrollert av et styre, eller en ledergruppe, som til enhver tid er i mindretall, målt opp mot det totalt antall ansatte enheten har. Når noen få har kontroll over flere, kan man si at ledelsen av noe er sentralisert. På samme måte kan man si at data eller informasjon er sentralisert, når informasjonen befinner seg på ett, eller ett fåtall steder. For eksempel på serverne i ett datasenter. Hos de fleste aktører innen tradisjonell finans, blir beslutninger truffet av et fåtall mennesker. Er aktøren stor nok, som f.eks. FED i USA, eller ECB i Europa, kan disse beslutningene, ha potensialet til å påvirke hele verdensøkonomien i positiv eller negativ retning. 

Informasjonen som disse aktørene velger og dele med verden omkring seg, har de selv kontroll over. De bestemmer hva som skal kommuniseres videre til omverden. Dermed finnes det få muligheter for andre, til å finne ut om dataen som blir presentert, er manipulert eller forfalsket. Går man det tradisjonelle finanssystemet etter i sømmene, vil vi historisk finne utallige tilfeller av korrupsjon, svindel og sensur. Det kan selvfølgelig diskuteres om svakheten ligger i systemet, eller hos menneskene som opererer i det, men det er ett helt annet tema. En påstand er, at ved å ta i bruk matematiske prinsipper og ren datakraft, så fjerner vi menneskets muligheter til å manipulere, da en rekke prosesser blir automatiserte og datastyrte, og derved til enhver tid forholder seg til noen regler som blir ivaretatt av datakode.  Dette vil samtidig ha potensialet til å åpne ett relativt lukket finanssystem for ca. 1,7 milliarder voksne mennesker, som det i dag anslåes står uten en bankforbindelse, da alt du trenger for å delta, er en mobiltelefon og internett. (1)  

En annen påstand er, at det tradisjonelle finanssystemet og dets forskjellige aktører, kommuniserer dårlig med hverandre. Med mange aktører, som har deres systemer kjørende på egne servere, separert fra alle de andres, blir vi avhengig av ett mellomledd, som skal sørge for at kommunikasjonen flyter. Dette skaper ineffektivitet og hindrer fri flyt av kapital og tjenester, uten at ett mellomledd skal ha betalt. Fra dette mellomleddet stammer avgifter og kurtasje. Bankene i USA tjente 11,6 milliarder dollar på dette alene, de første tre månedene av Corona krisen. (2)

Revolusjon eller hype? 

Verden så de første aktørene innen desentralisert finans i slutten av 2018. Deres fundament hviler på matematiske prinsipper og datakraft. Hvordan kan dette, muliggjøre ett finanssystem som er desentralisert, åpent for alle, gjennomsiktig, uforanderlig, fleksibelt og uten fordyrende mellomledd?

For å svare på det spørsmålet, uten å begrave oss i den tekniske sjargongen, kan vi ta utgangspunkt i ordene nevnt ovenfor: 

Desentralisert: I ordets helt banale betydning, betyr dette at informasjon ikke befinner seg ett sted, men mange steder samtidig. Det er ingen person, selskap eller myndighet som kontrollerer datastrømmen.

Gjennomsiktig: Ved at det ikke er noen person, selskap eller myndighet som eier eller kontrollerer datastrømmen, betyr dette at datastrømmen må distribueres i hele nettverket. Dette skaper gjennomsiktigheten, hvor alle som deltar i nettverket har fri tilgang til alle transaksjoner som blir foretatt hvert eneste sekund, minutt, time og døgn. Tenk en verden, hvor du i realtid kan se nøyaktig hvordan den norske stat forvalter sine penger.  

Uforanderlig: Ved hjelp av kryptografi, (vitenskapen om språklige og matematiske teknikker for å sikre informasjon mot innsyn eller modifikasjon), sikrer nettverket at ingen aktører kan foreta endringer i transaksjoner, eller manipulere historiske resultater. Når transaksjonen først er godkjent på nettverket, er det umulig å forandre den, og for at transaksjonen skal bli godkjent på nettverket, må alle nettverkets medlemmer være enige i, at transaksjonen er korrekt. Dette gjør det bort imot umulig å forfalske, manipulere eller svindle.

Fleksibelt: Uten mellomledd (banker f.eks.) åpner vi opp for ett finanssystem, som kan flytte kapital fra ett hjørne av verden, til et annet, i løpet av sekunder, til en brøkdel av prisen. Nye produkter og tjenester kan utvikles og «legges på toppen» av allerede eksisterende tjenester, og det blir kun fantasien som setter grenser, for hvilke tjenester som kan forenkle, inkludere og skape nye muligheter for milliarder av mennesker i verden. Helligdager og helger er ingen hindring, desentralisert finans holder åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året. 

Under denne overflaten, gjemmer det seg en rekke tekniske løsninger, som er selve grunnpilarene som desentralisert finans hviler på. Disse skal vi se nærmere på fremover, og du vil blant annet stifte bekjentskap med, blokkjedeteknologi, smarte kontrakter, kryptovaluta, stabile mynter, tokens og mye mer. 

Noen ord om risiko

Desentralisert finans og dets aktører befinner seg i en «spedbarns periode». Risiko for feil i protokoller og kontrakter er til stede. Dette kan påvirke din investering negativt. Som ved alle andre investeringer, invester aldri mer enn du har råd til å tape, og sett deg grundig inn i produktet du velger å investere i. Investeringer i aktører innenfor desentralisert finans, skal betraktes som høy risiko investeringer.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.