Hvis du er redd, så løper du fort

Flere og flere blir nervøse rundt vårt digitale personvern, fordi en dominerende grad av prosesser foregår over internett. Selv om store tech selskaper stadig blir kritisert og holdt ansvarlig for brudd på digitalt personvern, fortsetter de å tjene gode penger på vår manglende makt og eierskap på nettet. Denne usikkerheten og nervøsiteten vil i følge ekspertene tvinge frem en strøm av desentraliserte prosjekter for fremtidens internett.

De siste årene har forbrukeren sett en økning i sensur og innsynsbegrensninger til data fra tech-giganter eller styresmakter. I tillegg har det forekommet en økt grad av lekkasjer av konfidensiell brukerinformasjon. Det har blitt vanskeligere å opprettholde anonymitet, og brukere blir stadig utsatt for ufrivillige eksperimenter grunnet programmatiske ads samt bruk av AI (artificial intelligence).

Prøve og feile

Vi vil forhåpentligvis komme til et punkt hvor desentraliserte verktøy kan hjelpe oss i nevnte problemstillinger, men det krever tålmodighet. Samtidig krever denne utviklingen en gjentakende iterativ utvikling for å kunne sikre stabilitet og sikkerhet. Vi må prøve og feile, hyppig.

Steven McKie er daglig leder i Amentum Capital, og har publisert flere kronikker om det desentraliserte internett på Medium. Han blir ansett som en fagperson på blokkjeder og desentralisering.

McKie trekker frem HandyBrowser og HandyMiner som gode eksempler på hva gode insentiver kan medføre av utvikling og utbredelse av et desentralisert internett (Dweb). Videre nevner han det er denne typen insentiver, som tokenøkonomi rundt websurfing, trengs for å kunne sikre bærekraftig bruk av internett for kommende generasjoner.

Slik vil fremtiden se ut

Under har Steven McKie produsert en progresjonspyramide for de forskjellige nivåene til et desentralisert internett. Når vi nå har beveget oss ut av “Gen 1” delen av utviklingen, der vi oppleve en klynge av innovasjon innenfor grunnleggende blokkjedeløsninger og noen enkle brukercase, vil vi oppleve en eksplosjon av nye løsninger og skaleringsmodeller i “Gen 2”. Når vi går inn i “Gen 3” neste år, vil desentraliserte løsninger for medbestemmelse, registrering, innhold, identitet og sosiale nettverk gjøre sitt inntog.

Hva stopper oss?

Først og fremst så er det en rekke krevende problemstillinger som krever en løsing før Dweb utviklere kan starte for fullt. Mange utviklere sliter med å skaffe offentlig finansiering for arbeidet sitt, og andre prosjekter sliter med å finne bærekraftige inntektsgenererende modeller. Noen må vinne frem med inntektsmodeller som andre kan kopiere.

Mange utviklere er av det synspunktet at DWeb fremdeles er under modning. McKie forklarer for eksempel at man under utvikling av HandyBrowser-prosjektet møtte mange hindringer. “Etter at nettleseren var bygget innså vi raskt hvor ensomt det føles å krysse det desentraliserte nettet – et høna eller egget problem.” Det var mangel på brukere.

Samtidig som forretningsmodeller blir bedre, og Ethererum, Filecoin, Handshake etc. ansetter nye talenter, vil løsningen på mange hverdagslige forbrukerorienterte utfordringer på internett ligge rett rundt hjørnet. Det er bare spørsmål om tid og utvikling av bedre komposibilitet – som vi ser i Etherum 1.0s modenhet og utvidelse til nye brukerområder.

Endringsnettet

Det er et interessant fenomen at blant nye, enkle teknologier som fokuserer på å revitalisere allerede eksisterende industrier, så er det ikke de som fra start er tiltenkt å være generaliserende med bredt bruksområde som finner fotfeste først. Nisjer er alltid de som vinner først.

Det har i motsetning vist seg at hvis du vil ha et bredt bruksområde i det lange løp, så må man starte med en app – en spesifik protokoll som treffer en nisje og gjør suksess. Deretter kan man generalisere og søke et bredere bruksområde for teknologien over tid.

Denne logikken gjelder også for DWeb – til tross for sine tidligere problemer med å finne inntektsmodeller. DWebs medfødte brede bruksområde tillater mye eksperimentering med blant annet offentlige insentiver, og når vi kommer til dét stadiet av DWebs utvikling – vil vi begynne å se at desentraliserte applikasjoner plutselig blir tatt seriøst.

Many DWeb speculators and developers are preparing by analyzing the protocols that will be most useful in their stacks. Once you find a setup that works, you will become more granular with your product offering and design, finally monetizing through differentiation and expanding network effects.

Da Web1 og Web2 utfoldet seg, var det mange ulike aktører som bar kostnadene. Med Web3 (DWeb), er det utviklerne og gründerne som er nødt til å ta utviklingskostnadene, fordi investorene ikke er modne enda. Men de som legger ned en innsats vil bli belønnet med fordelene og verdiene som kan tas ut, uten å plyndre brukerdata og bryte personvern.

Hvis McKies påstand er korrekt, vil dette da være tidsintervallet hvor mange vil høste større avkastning enn noen gang tidligere grunnet plattformens vanvittige potensiale og utstrekning. Her snakker vi neste generasjon tokeneconomics

McKie mener at det er åpenbart at DWebs hendelsesforløp nærmer seg et viktig vendepunkt, og vil samtidig med utviklingen av både front og back-end protokoller følge i fotsporene til DeFi inn i et eget paradigmeskifte. Tilliten til dagens internett minsker fra dag til dag.

Selv om løsningene til sensur, manglende personvern og generell tillit rapporteres å være rett rundt hjørnet, behøves videre eksperimentering og utvikling av DWeb-trenden før man klarer å bryte de siste barrierene for det nye internettet og alle gavene det bringer med seg.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.