Høy adopsjon

Singapore har vært et av landene i verden hvor regelverkene har vært mest mottakelige for kryptovaluta. Nylig fikk blant annet den australske kryptobørsen Independent Reserve landets første godkjenning fra finansmyndighetene til å operere som en regulert aktør i det digitale markedet.

Nå fremkommer det i den nye rapporten “The State of Crypto in Singapore” gjennomført av Gemini sammen med CoinMarketCap og Seedly at Ethereum er mer populært enn Bitcoin i bystaten. Som vist i tabellen under oppgir hele 78% (2236 stk) av kryptoinvestorene i landet at de eier ETH mot 69% (1975 stk) investert i Bitcoin.

Kilde: Skjermdump fra undersøkelsen

Unge menn på topp

Videre i undersøkelsen kan man også lese at gjennomsnittsinvestoren er en 29 år gammel mann med en inntekt på ca $38,456 i året. Én av fem investorer er kvinner. Samtidig er gjennomsnittslønnen for en kvinnelig investorer noe høyere enn hos mannlige investorer.

COVID-19 økte interessen

Undersøkelsen ble gjennomført i en gruppe på 4348 personer som alle definerte seg selv som interessert i finansielle produkter og markeder. Av dette utvalget oppga som vist ovenfor over to tredjedeler, eller 2862 personer, at de er eksponert mot kryptovaluta. Det understreker at myndighetenes liberalistiske tilnærming til kryptovaluta har ført til en svært god adopsjonsrate i den asiatiske metropolen.

Videre er det også verdt å merke seg at av disse 2862, så førte Covid-19 pandemien til økte kryptoinvesteringer for to tredjedeler av dette utvalget igjen. Noe av grunnen ligger i at innbyggerene ønsket å hedge seg mot inflasjon og/eller investere ubrukte midler. Det vil si at hadde det ikke vært for Covid-19, så ville investeringsvolumet i krypto vært merkbart mindre i undersøkelsen.

Kilde: Skjermdump fra undersøkelsen

På den andre siden, så fortsetter lavt kunnskapsnivå og forståelse rundt kryptovaluta å være de største hindringene for ikke-holdere når de skal begynne å eksponere seg mot en digital aktivaklasse. Prisvolatilitet, risiko og regulatoriske begrensninger blir også nevnt som nedsider.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.