Hjem  »  Nyheter  »  EU ønsker ytterligere reguleringer av kryptovaluta

EU ønsker ytterligere reguleringer av kryptovaluta

Bendik Norheim Schei
calendar 01,mars 2019

Vil hjelpe investorer

Tidligere denne uken ble konferansen FinTech Conference 2019 arrangert i Brussel. Her poengterte Steven Maijoor, direktør i ESMA, viktigheten av at kryptovaluta reguleres. Han legger vekt på at et uregulert markedet vil utsette investorer for betydelig risiko, og at nye tiltak er nødvendig for å hjelpe investorer.

Maijoor uttaler videre at uten nye regulering, vil kryptovaluta mest sannsynlig falle utenfor EUs regler for verdipapirer:

“Where crypto assets do not qualify as financial instruments, we are concerned that the absence of applicable financial rules leaves consumers exposed to substantial risks. […] This makes it plain to see that we cannot legally qualify crypto assets via a ‘one size fits all’ approach.”

Vil utvide dagens hvitvaskingsregelverk

EU har allerede blitt enige om regler for kryptovaluta-børser som veksler vanlig valuta til kryptovaluta. Nå støtter Maijoor en utvidelse av hvitvaskingsregelverket, slik at dette blir gjeldende for alle børser. Dette inkluderer da kryptovaluta-børser som i dag kun tilbyr veksel mellom kryptovaluta, og ikke vanlig valuta.

Følger med på ICOer

I oktober 2018 annonserte ESMA at de utforsker Initial Coin Offerings (ICOer). Nå sier Maijoor at nye regulering også bør dekke dette feltet, og at det ikke kan legges under tradisjonell finansregulering. Direktøren legger samtidig vekt på at kryptovalutaer hvor det deles ut profitt eller er utbytterettigheter, har mange likhetstrekk med tradisjonelle finansielle aktiva.

Reguleringer stadig mer utbredt

Over hele verden blir nå kryptovaluta tatt seriøst. USA, Canada og EU har hatt fokusert på anti-hvitvasking de siste årene. De to førstnevnte har hatt dette på plass for kryptovaluta siden 2014, og EU har nå blitt enige om implementering av oppdatert regulering fra 2020.

USA vurdering fortløpende nye finansielle initiativer relatert til bitcoin og kryptovaluta, og EU etablerer arbeidsgrupper på nasjonalt nivå for å forbedre sine praksiser.

Land som Sveits og Malta åpner dørene for kryptoselskaper, og har utviklet egne regelverk spesialtilpasset for kryptovaluta- og blokkjedeselskaper.

Mer om hvordan regulering av kryptovaluta håndteres rundt om i verden, kan leses i Arcanes rapport om utviklingen i kryptomarkedet.

Kryptografen.no eies og drives av Arcane Crypto AS.

Back